Soite ➔ Kundtillfredsställelsen

Kundtillfredsställelse i juni 2020

I Soite strävar vi hela tiden framåt och utvecklar vår verksamhet eftersom vi tror att det är det enda sättet att göra gott för Soites hela verksamhetsområde. Vi hör och lyssnar på den respons vi får och tar lärdom av den. Svaren samlas in med responsautomater vid Soites enheter samt via responssystemet på webbsidorna.

På grund av coronavirussituationen har vi inte fått kundrespons från en del av Soites enheter via responsautomaterna i enheterna.


Kundtillfredsställelse på hälsostationerna:

Alla hälsostationer
93% 5% 2%
Munhälsovården
Karleby
0% 0% 0%
Seniorernas hälsopunkt
Daalia
0% 0% 0%


Samjouren

Juni 2020


67%

6%

27%

Barnakuten

Juni 2020
0%

0%

0%

Röntgen

Juni 2020

90%

5%

5%

Rådgivningarna

Juni 2020
86%

11%

3%


Kundtillfredsställelse på MÖCS polikliniker:

Inremedicinska
polikliniken (bara 4 svar)
75% 25% 0%
Kirurgiska polikliniken och
polikliniken för cancersjukdomar
100% 0% 0%
Polikliniken
för kvinnosjukdomar
0% 0% 0%
Polikliniken för tand-
och munsjukdomar samt tandvärksjouren
100% 0% 0%

Soite behandlar klientresponsen inom ramen för dataskyddslagstiftningen. Offentlig klientrespons är alltid anonym – både när det gäller responsgivaren och när det gäller vårdpersonalen som responsen handlar om. Det är inte möjligt att identifiera en enskild responsgivare på basis av offentlig respons, och detsamma gäller personen eller en enskild vårdenhet som är objekt för responsen. 


LÄS OCKSÅ:

Kvaliteten hos oss i siffror

Kundtillfredsställelse inom klienthandledning och öppenvårdstjänster för seniorer

Kundtillfredsställelse inom dag- och arbetsverksamhet

NPS-talet för Soite i juni 2020:

69

Rekommendationsindexet vid Soites enheter. Ju större NPS-talet är, desto nöjdare klienter har Soite. Det är redan bra om NPS-talet är positivt, och ett tal på över 50 kan anses vara utmärkt.Genomsnittlig kötid för operation vid MÖCS:

98
dygn

GOD

(under 90 dygn

MEDELNIVÅ

(91-180 dygn)

HJÄLPLIG

(180 dygn)