Soite ➔ Kundtillfredsställelsen

Kundtillfredsställelse 

I Soite strävar vi hela tiden framåt och utvecklar vår verksamhet. Vi tror att det är det enda sättet att göra gott för Soites hela verksamhetsområde. Vi hör och lyssnar på den respons vi får och tar lärdom av den. Svaren samlas in med responsautomater vid Soites enheter samt via responssystemet på webbsidorna.

På grund av coronavirussituationen har vi inte fått kundrespons från en del av Soites enheter via responsautomaterna i enheterna.


Kundtillfredsställelse på hälsostationerna:SamjourenBarnakutenRöntgenRådgivningarnaKundtillfredsställelse på MÖCS polikliniker:


Soite behandlar klientresponsen inom ramen för dataskyddslagstiftningen. Offentlig klientrespons är alltid anonym – både när det gäller responsgivaren och när det gäller vårdpersonalen som responsen handlar om. Det är inte möjligt att identifiera en enskild responsgivare på basis av offentlig respons. Detsamma gäller personen eller en enskild vårdenhet som är objekt för responsen.  

LÄS OCKSÅ:

Kvaliteten hos oss i siffror

Kundtillfredsställelse inom klienthandledning och öppenvårdstjänster för seniorer

Kundtillfredsställelse inom dag- och arbetsverksamhet

Genomsnittlig kötid för operation vid MÖCS:

51
dygn

GOD

(under 90 dygn

MEDELNIVÅ

(91-180 dygn)

HJÄLPLIG

(180 dygn)