Hälsotjänster ➔ Förstavård ➔

Förstavårdens stationer och enheter

Förstavårdscentralens verksamhet har administrativt indelats i tre förstavårdsområden. Alla förstavårdsenheter är likadana i fråga om sin utrustningsnivå.

Förstavårdsområdet 1 - Karleby
Karleby stationeringsplats

  • Fältledningsenheten EKP01. Förstavårdsenheterna EKP121 och EKP131

Kasikulma stationeringsplats

  • Förstavårdsenhet EKP122


Förstavårdsområdet 2 – Kronoby och Perho ådal
Nedervetil stationeringsplats 

  • Förstavårdsenhet EKP221

Tunkkari stationeringsplats 

  • Förstavårdsenhet EKP222

Perho stationeringsplats

  • Förstavårdsenhet EKP223


Förstavårdsområdet 3 – Lestijokidalen och Reisjärvi
Kannus stationeringsplats

  • Förstavårdsenhet EKP321

Toholampi stationeringsplats 

  • Förstavårdsenhet EKP322

Reisjärvi stationeringsplats 

  • Förstavårdsenhet EKP323
Områdenas chefer

Området 1 (Karleby)
Förstavårdens fältchef
Tommi Mäki-Petäjä
tfn 040 652 4701

Området 2 (Kronoby, Kaustby, Vetil, Halso och Perho)
Förstavårdens fältchef
Pia Karhu
tfn 040 652 4717

Området 3 (Kannus, Toholampi, Lestijärvi och Reisjärvi)
Förstavårdens fältchef
Jukka Palokangas
tfn 040 652 4703


Studentansvarig
Pia Isohanni-Pakkala
pia.isohanni-pakkala@soite.fi

Vi finns på Instagram: