Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Hjälpkarlsverksamhet

Personer som fyllt 75 år som har nedsatt funktionsförmåga och som bor hemma i Soites område kan få hjälpkarlens tjänster. Klienten ska själv ha de arbetsredskap och det material som hjälpkarlen behöver. Hjälpkarlstjänsten riktas inte till klienternas fritidsbostäder.


Hjälpkarlen tar emot arbetsuppgifter per telefon vardagar (måndag–fredag) kl. 8.00–9.00. Ett hembesök kan vara högst 1,5–2 timmar långt. Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de priser och taxor som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt.


Hjälpkarlens tjänster är inkomstrelaterade från 1.6.2020. När hjälpkarlens tjänster beviljas beaktas klientens inkomster och övriga förmögenhet. Inkomstgränser för eventuellt beviljande av hjälpkarlsverksamhet är:

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med en person, högst 1 500 euro/månad

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med två personer, högst 2 500 euro/månad

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med tre personer, högst 3 500 euro/månad


Till hjälpkarlens arbetsuppgifter hör t.ex.

  • mindre reparationer, byte av lampor, reparation av skåp, installation av mindre hjälpmedel och städning av gårdsplan osv.
  • mindre målningsarbeten
  • anläggning av blomsterrabatt, vedhuggning
  • krattning, gräsklippning


Blanketten för ansökning om hjälpkarlstjänster finns på sidan Blanketter på Soites webbplats.


Respons från klienterna angående dagverksamhetsgrupperna:

  • De anställda är alltid glada och hjälpsamma. Ett stort tack.
  • Ett stort tack för att jag fått denna service. Jag har inte behövt anlita några andra tjänster än.
  • Hjälpkarlstjänsten har varit en betydande hjälp för mig.
  • Ni är yrkesmän!
  • Hjälpkarlarna är trevliga och duktiga "pojkar".


Kontaktuppgifter

Hjälpkarl
Jani Henriksson
tfn 040 489 2144 


Servicehandledare
Matti Viitala 
tfn 044 780 9834