Be om hjälp med Hjälp-knappen

Hjälp-knappen är ett elektroniskt kontaktsätt med låg tröskel inom Servicehandledningen för barnfamiljer.

Du kan kontakta servicehandledningen för barnfamiljer till exempel om:

  • du är orolig över något förknippat med din familj, men inte vet vem du kan kontakta
  • du önskar stöd i fråga om uppfostran eller parförhållandet
  • du är orolig över hur ditt minderåriga barn beter sig eller över hens sinnesstämning
  • du är orolig över hur du ska orka som förälder

Servicehandledningen för barnfamiljer kontaktar dig per telefon inom 1-3 vardagar. Om du vill kan du bara fylla i ditt namn och telefonnummer för att bli uppringd. Servicen är avsedd för alla barnfamiljer i Soites område som har minst ett minderårigt barn.

Du kan också kontakta Servicehandledningen för barnfamiljer per telefon tfn 06 826 3011. Servicehandledningen är tillgänglig per telefon måndagar, torsdagar och fredagar kl. 8-12 och tisdagar och onsdagar kl. 12-6.

Namn

Telefonnummer

Vad önskar du få hjälp med?

Obs.!

Vi ber dig att inte skriva din personbeteckning eller andra sekretessbelagda uppgifter på blanketten. I brådskande kris- och nödsituationer ska du ringa det allmänna nödnumret 112 eller socialjouren tfn 06 826 3002. En barnskyddsanmälan eller kontakt i enlighet med socialvårdslagen görs till socialjouren eller elektroniskt med Anmäl din oro-funktionen https://www.soite.fi/sv?page_id=sosiaalipaivystys_ja_kriisipalvelut

De uppgifter du lämnat med blanketten behandlas av arbetstagare vid Soites Servicehandledning för barnfamiljer. De uppgifter du lämnat raderas från blanketten efter att du kontaktats. Nödvändiga uppgifter gällande klientskap inom socialvården eller hälso- och sjukvården antecknas i socialvårdens eller hälso- och sjukvårdens klientregister. Dataskyddsbeskrivningarna för klientregistren finns på adressen https://soite.fi/sv?page_id=rekisterit