Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Angiografiundersökningar

Angiografier, dvs. kontrastmedelundersökningar av blodkärl görs vid radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset. Före undersökningen gör sjukskötarna förberedelserna och ger dig den nödvändiga premedicineringen. Några dagar före undersökningen tas det ett blodprov för att undersöka din blödningsbenägenhet och njurarnas funktion.

Målet med undersökningarna är vanligtvis att lokalisera förträngningar eller proppar i blodkärl och att behandla dem. Kontrastmedel injiceras i artären under lokalbedövning, och kontrastmedlets gång i blodkärlen avbildas sedan med hjälp av röntgenstrålar. Kontrastmedlet kan orsaka en känsla av värme i injektionsområdet. Kontrastmedlet avlägsnas ur kroppen med urinen.

Eventuella förträngningar och proppar som hittas vid undersökningen kan åtgärdas till exempel genom ballongvidgning och metallstent som läggs in i blodkärlet. Andra ingrepp som kan göras i samband med angiografier är att upplösa blodkoagel samt att stoppa blödningar. Angiografiundersökningen tar cirka 1 – 2 timmar. Du är vaken under undersökningen och ditt tillstånd övervakas.

Efter undersökningen eller ingreppet bör du ligga till sängs, vanligtvis i 3-6 timmar. Det är viktigt att du vilar efter undersökningen så att injektionsstället inte börjar blöda. Hur länge du bör vila bestäms beroende på undersökningen eller ingreppet som gjorts.


Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället på centralsjukhuset
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Tidsbeställning:
mån-fre kl. 8.00 - 15.00
tfn 040 653 4223