Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Vård- och patientuppgifter om en minderårig person

I vården av en minderårig patient ska den minderårigas åsikt beaktas när det är möjligt. Bedömningen baserar sig på hens ålder och utvecklingsnivå. I lagen har det inte fastställts bestämda åldersgränser, utan beslutet måste alltid fattas fall för fall. En läkare eller en annan yrkesutbildad person inom vården bedömer om en minderårig kan besluta om vården. I bedömningen tas hänsyn till ålder och utvecklingsnivå. Man kan inte söka ändring i det här beslutet genom överklagande. I praktiken ska en patient som fyllt 12 år höras och hens åsikt beaktas. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer om den minderåriga har rätt att fatta ett självständigt beslut. (Se lagen om patientens ställning och rättigheter och 24 § i mentalvårdslagen).

En minderårig person som kan besluta om sin vård vårdas i samförstånd med hen. Hen har också rätt att vägra ta emot vård. En minderårig som är kapabel att bestämma själv beslutar också om utlämnande av patientuppgifterna i fråga. Hen kan också förbjuda utlämnande av uppgifter till sina vårdnadshavare. Hen kan dock inte förbjuda en barnskyddsanmälan.

Om en minderårig person med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå inte kan besluta om sin vård, ska hen vårdas i samförstånd med föräldrarna eller vårdnadshavaren. Föräldrarna har då rätt att få barnets patientuppgifter.

Från 2016 har föräldrar kunnat läsa sitt under tio år gamla barns patientuppgifter som antecknats efter 1.8.2016 i Oma Kanta-tjänsten. Också en minderårig kan läsa sina egna hälsouppgifter och elektroniska recept som lagrats i Oma Kanta-tjänsten efter 1.8.2016. För identifiering i tjänsten behövs egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda nödvändig vård som ges vid fara för den minderårigas liv eller hälsa. (Se 9 § 3 i lagen om patientens ställning och rättigheter). På grundval av detta får en förälder eller vårdnadshavare inte heller förbjuda utlämnande av barnets patientuppgifter från det nationella Patientdataarkivet.