Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Mödrarådgivningskontrollerna

Under en normal graviditet erbjuds mamman 8–10 besök hos en hälsovårdare och två besök hos en läkare på rådgivningen samt ett hembesök efter förlossningen.

I enlighet med förordningen om rådgivningsverksamhet ordnas en omfattande hälsoundersökning under graviditeten (vecka 13–18). Vid den bedömer man båda föräldrarnas och familjens välbefinnande och behov av stöd. Man strävar efter att ordna ett hembesök hos familjer som väntar eller har fått sitt första barn. För familjer som väntar barn ordnas dessutom yrkesövergripande familjeträning.


Besök hos hälsovårdare och läkare 

Graviditetsvecka  Mottagning                               

6-8                         Första kontakten till mödrarådgivningen per telefon, besök vid behov.
8-10                       Första besöket. Hälsovårdaren.
10-12 och 19-20  Ultraljud. Screeningsundersökningar av fostret på MÖCS mödrapoliklinik.
13-18                     Omfattande hälsoundersökning/hos hälsovårdaren. 
13-18                     Omfattande hälsoundersökning/hos läkaren. 
22-24                     Hälsovårdaren.
26-28                     Hälsovårdaren (förstföderskor).
30-32                     Hälsovårdaren / mottagandet av erkännandet av faderskap.
35-36                     Hälsovårdaren och läkaren.
37-41                     Hälsovårdaren/barnmorskan, besök med två veckors mellanrum.


  • Efter förlossningen hembesök/besök på rådgivningen. Efterkontroll hos hälsovårdaren
  • 5-12 veckor efter förlossningen. Hälsovårdaren/läkaren

I den elektroniska handboken som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat behandlas innehållet i kontrollerna vid vissa tidpunkter under graviditeten och innehållet i hälsorådgivningen på mödrarådgivningen noggrannare: Mödrarådgivningshandboken.


För den som planerar en graviditet ges rådgivning per telefon eller så beställs mottagningstid beroende på ärendet hos antingen en hälsovårdare/barnmorska eller rådgivningsläkare. Typiska skäl för graviditetsplanering är kronisk sjukdom hos modern, genetiska sjukdomar i släkten, psykosociala problem i familjen och ett behov hos familjen att få information och stöd när den funderar på eller planerar en graviditet.

Den första kontakten med rådgivningsbyrån sker i allmänhet per telefon under telefontiden. Det går att beställa en tid då mensen har uteblivit och graviditetstestet visar positivt, vanligen i graviditetsvecka 6-8. Den som inte har möjlighet att ta kontakt per telefon kan besöka rådgivningsbyrån under telefontiden för att få en tid.

Första besöket på rådgivningen sker oftast i 8–10 graviditetsveckan. Det första besöket skapar grunden för alla rådgivningskontroller som görs under graviditeten. Inför det första besöket är det önskvärt att föräldrarna fyller i blanketten med förhandsinformation samt blanketten om båda föräldrarnas användning av rusmedel. Reservera gott med tid för det första besöket. Hela familjen är välkommen.

Syftet med den omfattande hälsoundersökningen är att i samarbete med familjen utreda, utöver den gravida kvinnans och fostrets hälsa, hela familjens hälsa och välbefinnande. Målet är att stärka barnets, föräldrarnas och hela familjens resurser, hälsa och välfärd, att på ett tidigare stadium identifiera familjens och familjemedlemmarnas behov av stöd och att se till att familjen får rättidigt stöd. I den omfattande hälsoundersökningen ingår även hälsorådgivning. Den ges av hälsovårdaren/barnmorskan i samarbete med läkaren. Det är bra att reservera gott om tid för den omfattande hälsoundersökningen. Till besöket kallas de båda blivande föräldrarna. Hela familjen är välkommen med på besöket.


Kontaktuppgifter

Mödrarådgivningarna

Länkar

KVINNOHUSET - Information om graviditet och sexualhälsa

Information till pappan (på finska


Vi väntar barn - Informationshäftet THL


Ultraljudsundersökningar och fosterscreening - Kvinnohuset

Fosterscreening - Guide THL

Dieten under graviditeten, THL (på finska)

Fysisk aktivitet under graviditeten och efter förlossningen 

Graviditetens förlopp - Terveyskirjasto (på finska)

Resor


För föräldrar - Befolkningsförbundet

Familjetid - Befolkningsförbundet (på finska)


Problem under graviditeten

Moderskap och depression (på finska)

Droglänken


Amning - Kvinnohuset

Amningsstöd - ITU