Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Mödrarådgivningskontrollerna

Under en normal graviditet erbjuds mamman 8–10 besök hos en hälsovårdare och två besök hos en läkare på rådgivningen. Dessutom erbjuds ett hembesök efter förlossningen.

I enlighet med förordningen om rådgivningsverksamhet ordnas en omfattande hälsoundersökning under graviditeten (vecka 13–18). Vid den bedömer man båda föräldrarnas och familjens välbefinnande och behov av stöd. Man strävar efter att ordna ett hembesök hos familjer som väntar eller har fått sitt första barn. För familjer som väntar barn ordnas dessutom yrkesövergripande familjeträning.


Besök hos hälsovårdare och läkare 

Graviditetsvecka  Mottagning                               

6-8                         Första kontakten till mödrarådgivningen per telefon, besök vid behov.
8-10                       Första besöket. Hos en hälsovårdare.
10-12 och 19-20  Ultraljud. Screeningsundersökningar av fostret på MÖCS mödrapoliklinik.
13-18                     Omfattande hälsoundersökning/hos en hälsovårdare. 
13-18                     Omfattande hälsoundersökning/hos en läkare. 
22-24                    Hos en hälsovårdare.
26-28                    Hos en hälsovårdare (förstföderskor).
30-32                    Hos en hälsovårdare / mottagandet av erkännande av faderskap.
35-36                    Hos en hälsovårdare och en läkare.
37-41                     Hälsovårdare/barnmorska, besök med två veckors mellanrum.

  • Efter förlossningen hembesök/besök på rådgivningen. Efterkontroll hos hälsovårdaren
  • 5-12 veckor efter förlossningen. Hälsovårdaren/läkaren

I en elektronisk handbok som THL har utarbetat behandlas innehållet i kontrollerna som sker vid vissa tidpunkter under graviditeten närmare. Dessutom behandlas innehållet i hälsorådgivningen på mödrarådgivningen noggrannare: Mödrarådgivningshandboken.


För den som planerar en graviditet ges rådgivning per telefon. Alternativt beställs mottagningstid till antingen en hälsovårdare/barnmorska eller en rådgivningsläkare, beroende på ärendet. Typiska skäl för graviditetsplanering kan vara en kronisk sjukdom hos modern eller genetiska sjukdomar i släkten. Det kan också vara fråga om psykosociala problem i familjen och ett behov hos familjen att få information och stöd när den funderar på eller planerar en graviditet.

När ditt graviditetstest är positivt, kan du ringa rådgivningens telefontjänst 06 826 4477 för att boka tid för ett första besök.

Första besöket på rådgivningen sker oftast i graviditetsvecka 8-10. Båda föräldrarna är varmt välkomna till rådgivningen. Under besöket diskuterar man måendet, känslor, förväntningar och hälsovanor samt om frågor kring uppföljning av graviditeten. Printa ut blanketten för förhandsuppgifter för mödrarådgivningen, fyll i den och ta med den till det första besöket.

Syftet med den omfattande hälsoundersökningen är att i samarbete med familjen utreda, utöver den gravida kvinnans och fostrets hälsa, hela familjens hälsa och välbefinnande. Dessutom försöker man stärka familjens resurser, identifiera stödbehov på ett tidigt stadium och se till att familjen får stöd vid rätt tidpunkt. Den omfattande hälsoundersökningen utförs av en hälsovårdare/barnmorska i samarbete med en läkare. De båda blivande föräldrarna kallas till besöket.

På rådgivningen används Föra barnen på tal-metoden. Den är avsedd som hjälp vid behandling av teman som är förknippade med föräldraskapet och parförhållandet.


Kontaktuppgifter

Mödrarådgivningarna

Länkar

Kvinnohuset - Information om graviditet och sexualhälsa

Information till pappan (på finska


Vi Väntar barn - informationshäftet THL


Ultraljudsundersökningar och fosterscreening - Kvinnohuset

Fosterscreening - Guide THL

Dieten under graviditeten, THL (på finska)

Fysisk aktivitet under graviditeten och efter förlossningen 

Graviditetens förlopp - Terveyskirjasto (på finska)

Resor


För föräldrar - Befolkningsförbundet

Familjetid - Befolkningsförbundet (på finska)


Problem under graviditeten

Moderskap och depression (på finska)

Droglänken


Amning - Kvinnohuset

Amningsstöd - ITU