Työ Soitessa ➔ Tervetuloa työharjoitteluun ➔

Tervetuloa oppimaan Soiteen

Opiskelijaharjoittelu Soiten yksiköissä

Harjoitteluun tulevan opiskelijan odotetaan kiinnittävän erityistä huomiota henkilökohtaiseen vastuuseen ja epidemiaan liittyvien alueellisten ohjeiden noudattamiseen. Opiskelijoita pyydetään tietoisesti välttämään altistumisriskeiksi tunnistettuja tilanteita (matkustamista, tapahtumia, kokoontumisia jne) 1-2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista.

Mikäli opiskelija epäilee altistuneensa tai tuntee vähäisiäkään hengitystieoireita, tulee hänen välittömästi keskeyttää harjoittelu, hakeutua koronatestaukseen ja ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
Soite antaa vahvan suosituksen koronarokotusten ottamiseen hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista.

Soite edellyttää kaikissa tiloissaan kasvomaskien tai visiirin käyttöä koko työssäoloajan, pois lukien yksin huonetilassa työskentely. Kahden metrin turvaväliä tulee noudattaa.

Ruokasaleissa sekä yksiköiden omissa kahvihuoneissa tulee huomioida turvavälit porrastamalla kahvi- ja ruokataukojen pitämistä. Hyödynnetään ruokasalien ja kahvioiden koko aukioloaika ja mahdollisuutta hakea lounas ruokasalista lounasboksissa mukaan omaan yksikköön.

Ulkomailta harjoitteluun tulevien ja ulkomaanmatkalta palaavien osalta noudatetaan Suomen voimassa olevia rajaturvallisuuden testaus- ja varotoimiohjeita.

Opiskelijaharjoittelu Soitessa

Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoito- ja sosiaalityön henkilöstö sekä lääkärit. Yksiköt sijaitsevat eri osissa Keski-Pohjanmaan maakuntaa.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. 

Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. 

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut.

Harjoittelut toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä perehtymistä ennakkoon Soiten organisaatioon ja harjoitteluyksikköön.

Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta. Palautteet käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä.


Harjoitteluun hakeminen

Ennen harjoittelua

Harjoittelun alkaessa ja sen aikana

Harjoittelun päättyessä