Soite ➔ Viestintä ➔

Soiten tarina

Keski-Pohjanmaan alueellisen sote-palvelutuotantoalueen perustamishankkeen (syksyllä 2015) myötä muodostettiin palvelualueelle laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajakuntayhtymä, joka yhdisti alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistyvät organisaatiot olivat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru, Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Uudessa kuntayhtymässä (1.1.2017 lähtien) palvelut on pyritty organisoimaan uudella tavalla asiakas- ja potilaslähtöisiksi, ehjiksi kokonaisuuksiksi. Organisaatiouudistuksella haluttiin taata alueen asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut, lähipalvelujen saanti ja alueen erikoisosaaminen sekä päivystävän sairaalan palvelut. Soite-kuntayhtymän rakentaminen eteni alusta alkaen toiminnat ja palvelut edellä, ei hallintorakenteet edellä.

Soiten rakentamisessa tavoitteena oli aito muutos, joka tukee sote-integraatiota ja moniammatillista yhteistyötä. Muutosprosessissa haluttiin painottaa avoimuutta, keskinäistä luottamusta sekä henkilöstön osallistamista.

Mistä Soite nimi tulee?

Soite-nimi tulee kansansävelmästä ja viestittää maakunnan musikaalisuudesta, mutta siitä on erotettavissa myös lyhenne ”sote”, eli sosiaali- ja terveydenhuolto. I-kirjain nimen keskellä viestittää kuntayhtymän ajatusta ”ihminen keskiössä”.

Graafinen ilme rakentuu ”ihminen keskiössä” teeman ympärille. Logossa esiintyvät pensselinvedoin tyylitellyt ihmiset, jotka voivat edustaa eri asiakas- ja potilasryhmiä tai vaikkapa ammattiryhmiä. Toisessa logo-versiossa Soite-sanan keskellä oleva i-kirjain viestittää ajatusta "ihminen keskiössä".


  


 


Logo viestittää kuntayhtymän ydintehtävästä:  ihmisten hoidosta ja auttamisesta nykyaikaisin menetelmin.