Sosiaalipalvelut ➔ Kuljetuspalvelut - Matkapalvelukeskus

Soiten Matkapalvelukeskus

Ajankohtaista

Yhteydenotto Soiten Matkapalvelukeskukseen muuttuu 1.12.2020 alkaen. Lue tarkemmin tiedotteesta.

Koronavirustilanteesta johtuen Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 15.11.2021 saakka. Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä.


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa toimii kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Matkapalvelukeskus. Palvelun tuottaa 1.12.2020 lähtien Taksi Helsinki.

Matkapalvelukeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joille liikkumisen tuki on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamiseksi.  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa matkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen omavastuuosuuden. 

Kuljetuspalvelun myöntämiseksi tarvitaan kuljetuspalveluhakemus sekä lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään pyydettyjen liitteiden saapuessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä.


Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään ainoastaan vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen, pääsääntöisesti vähintään yhden (1) vuoden kestävä.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai henkilö saa niihin korvausta muun lain nojalla. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Mikäli kuljetuspalvelun tarve johtuu pelkästään ikääntymisestä aiheutuvista toimintarajoituksista, kuljetuspalvelun tarpeeseen tulee vastata sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla, mikäli asiakas täyttää muut Soiten hallituksen määrittämät myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia voidaan järjestää, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa lääkärinlausunto (alle ½ vuotta vanha).

Matkan tilaaminen

Taksi-matkat tilataan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä:
 • puhelimitse numerosta:
  029 3710 000

  Puhelun hinta 0,084 €/min (sis. alv 24%), joka on Viestintäviraston määrittelemä laskennallinen perushinta.
 • tekstiviestillä numerosta:
  045 7820 1000
 • Sote Taksi -kännykkäsovelluksella: sovellus löytyy älypuhelimen sovelluskaupasta nimellä Sote Taksi. 
 • Internet-lomakkeella sähköisesti osoitteesta: www.yhteiskuntakyydit.taksihelsinki.fi

Sähköiset tilaukset sekä tekstiviestitilaukset vahvistetaan tekstiviestitse, kun auto on kuitannut tilauksen. Lisäksi sähköiset tilauskanavat (Sote Taksi -sovellus ja internet-tilauslomake) näyttävät sivullaan tilausnumeron, kun asiakas on lähettänyt tilauksen.

Kanta-Kokkolan palveluliikenteen (yhdistetyt minibussikuljetukset) tilaukset seuraavista numeroista:
 • Soiten palveluliikenne:
  puh. 029 371 0002

  Matkasta peritään kuljetuspalvelumatka, mutta ei matkan omavastuuosuutta.
 • Kokkolan kaupungin palveluliikenne:
  puh. 029 371 0005

  Matkasta peritään omavastuuosuus, mutta ei kuljetuspalvelumatkaa.
Palveluliikenteestä vastaa Dahl-linjaliikenne Oy.


Ohjeet 1.12.20 alkaen:

Yhteystiedot

Yhteydenotot kuljetuspalveluoikeudesta:

Kokkola
Kaija Keski-Rahkonen
puh. 050 345 2334
tai
Pia Sorvisto
puh. 040 806 5150

Kruunupyy
Ellinor Engblom
puh. 050 347 1331

Lestijokilaakso
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151
tai
Anu Jylli
puh. 040 804 2420


Perhonjokilaakso
Petra Nikula-Valo
puh. 040 804 5420

Paula Hautala
puh. 040 804 3203  

Vammaispalvelut
(alle 65- vuotiaat):

Vammaispalvelun asiakasneuvonta
puh. 040 804 2122
puhelinaika ma-pe 9-12

Kela-taksin tilaaminen

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta: