Työ Soitessa ➔ Soite työpaikkana

Soite työpaikkana

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3800 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyyn vastanneista lähes 80% suosittelee Soitea työnantajana.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu.

Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Henkilöstölle järjestetään mm. erilaisia virkistysmahdollisuuksia ja kuntayhtymässämme toimii aktiivinen henkilökuntayhdistys, joka tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanharrastuksia ja tapahtumia. Jäsenet voivat mm. vuokrata yhdistyksen vapaa-ajanasuntoja sekä saada alennuksia erilaisiin liikuntaharrastuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin. 


Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa työskentelee noin 1 100 ammattilaista potilashoidon ja erilaisten tukitoimintojen parissa. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on hoitohenkilöstö, johon kuuluu n. 820 henkeä. Lääkäreitä keskussairaalassa työskentelee 128. Tukipalveluissa työskentelee n. 140 henkilöä. Lisäksi sairaalassamme on suuri määrä lääketieteen sekä hoitotieteen opiskelijoita työharjoittelussa.

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Yhdenvertaisuus- suunnitelma

Soiten toimialueet

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:
  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Johtamisen ja tuotannon tukipalvelut