Soite ➔ Toimintaa tukevat palvelut

Toimintaa tukevat palvelut

Soitessa toimii myös ns. ydintoimintaa tukevia yksiköitä. Näihin kuuluvat välinehuoltokeskus, sairaala-apteekki sekä tukipalvelut, joka pitää sisällään hallintotoimistoja, tietohallintopalvelut sekä tekniset- ja huoltopalvelut.

Välinehuoltokeskus

Välinehuoltokeskuksen toimintaperiaatteena on tuottaa steriilejä ja käyttöturvallisia hoitovälineitä/instrumentteja potilaan hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan käytettäväksi. Välinehuoltotoiminta on vastuullista, tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä. Välinehuoltokeskus palvelee lähinnä keskussairaalan osastoja, poliklinikkoja ja leikkaussaleja. Välinehuoltokeskus toimii myös keinonivelten ja muun ortopedisen välineistön tilauspisteenä.

Sairaala-apteekki

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sairaala-apteekki huolehtii Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lääkehuollosta. Sairaala-apteekin toiminnan päämääränä on tukea potilaiden tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta ja turvallista lääkehoidon toteuttamista yhdessä terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Sairaala-apteekin asiakkaina on julkisen sektorin sairaaloita ja terveyskeskuksia, vanhainkoteja sekä hoitolaitoksia. Lainsäädännön vuoksi apteekki ei voi palvella yksityisasiakkaita.

Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut

Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut -toimialue jakautuu seuraaviin yksiköihin:

 • HR-palvelut
  • Palvelussuhdeasiat
  • Resurssikeskus ja rekrytointi
  • Työhyvinvointi ja turvallisuus
  • Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut
 • Hallinto- ja talouspalvelut
  • Talous- ja tilastointipalvelut
  • Hallintopalvelut
  • Viestintä ja markkinointi
 • Materiaalipalvelut
  • Materiaali ja logistiikka
  • Hankintatoimi
 • Tietohallinto
  • Sovellustuki
  • IT-palvelut
  • Asiakirjahallinto ja tietosuoja
 • Tekniset palvelut
  • Tila- ja puhtaanapitopalvelut
  • Kiinteistötekniikka
  • Sähkö- ja lääkintätekniikka
  • Ruokahuolto