Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 22.2.2021

Apuvälinekeskuksen numerossa ruuhkaa

Soiten apuvälinekeskuksen asiakkaille on lähetetty kirjeitse automaattinen palautuskehotus koskien apuvälineen laina-aikaa. Valitettavasti Soiten apuvälinekeskuksen numero on tällä hetkellä ruuhkautunut palautuskehotuksiin liittyvistä puhelinsoitoista.

Jos apuvälineelle ei ole enää tarvetta, sen voi palauttaa suoraan apuvälinelainaamoon ilman puhelinyhteydenottoa apuvälinekeskukseen. Mikäli apuvälineelle on edelleen tarvetta, tulee asiakkaan soittaa apuvälinekeskukseen puh. 040 806 5598 laina-ajan jatkamisesta. Apuväline saa olla käytössä niin pitkään, kuin tarvetta on.


Tiedotteet