Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 27.1.2021

Vastaanottotoiminta uudistuu Soiten perusterveydenhuollossa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite uudistaa toimintaansa perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Tavoitteena on, että hoito alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta, jolloin hoitoprosessi nopeutuu ja sujuvoituu. Uutena yhteydenottotapana otetaan käyttöön sähköinen asiointi.

Tarkoituksena on siirtyä entistä asiakaslähtöisempään toimintamalliin, jossa hoito aloitetaan heti ensimmäisestä yhteydenotosta. Hoito suunnitellaan terveyskeskuksessa moniammatillisesti niin, että tarpeettomilta viiveiltä hoidossa vältytään. Tarkoituksena on huolehtia, että potilaan asia päätyisi mahdollisimman vähien välikäsien kautta sille ammattilaiselle, jonka avusta hän tilanteessaan eniten hyötyy.

Hoito voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös etäpalveluna sähköisesti tai puhelimitse. Asiakkaan ei tuolloin välttämättä tarvitse lähteä terveyskeskukseen lainkaan. Fyysiselle vastaanottokäynnille kutsutaan ne potilaat, joiden hoidon suunnittelu tai toteutus vaatii fyysisen tutkimisen tai toimenpiteen. Vastaanottokäynnit muuttuvat suunnitelluiksi, jolloin niiden vaikuttavuus ja potilaiden tasavertaisuus kohenevat. Pitkäaikaissairauksien hoidossa siirrytään potilaan oman seurannan vahvistamiseen, jolloin terveyskeskuksen ammattilaiset ovat potilaan tukena hänen oman hoitonsa suunnittelussa.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vaiheittain Soiten alueella. Toimintamallin pilotointia on tehty Kokkolassa ja mallia on kokemusten perusteella paranneltu. Toimintamalli on kehitetty muualla Suomessa käytössä olevien tiimimallien pohjalta niin, että tulevaisuuden terveyskeskuksessa toteutuvat yleislääketieteen oppialan keskeiset periaatteet, kuten hoidon jatkuvuus, hoidon suunnitelmallisuus, hoidon kokonaisvaltaisuus ja voimavarakeskeisyys.

Yhteydenotto terveyskeskukseen onnistuu myös sähköisesti

Asiakkaat voivat olla edelleen yhteydessä terveyskeskuksiin ja terveysasemille samaan tapaan kuin tähänkin saakka. Uusina palveluina otetaan käyttöön sähköinen yhteydenotto ja kaksisuuntainen viestintä, jossa Soiten työntekijä ja asiakas voivat olla yhteydessä toisiinsa sähköisesti Soiten Omahoito-palvelun kautta. 

Sähköisen Omahoito-palvelun kautta asiakas voi lähettää terveysaseman vastaanottoon viestin silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Vastaanoton henkilökunta vastaa viestiin tai ottaa suoraan yhteyttä asiakkaaseen mahdollisimman nopeasti virka-aikana. Terveyskeskuksen näkökulmasta asiakkaan itse tilanteestaan kirjoittama viesti on erittäin arvokas, koska puheluun verrattuna viesti mahdollistaa asiakkaaseen otettavan kontaktin suunnittelun ennen kontaktin aloitusta.


Tiedotteet