Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 8.12.2020

Alueen kunnat ja Soite yhteistyössä hyvinvointisuunnittelussa

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2020-2024 on hyväksytty Soitessa sekä kaikissa Soiten jäsenkunnissa. Asiakirja tuo esille kokonaiskuvaa alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä tavoitteita ja toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa arvioidaan jatkossa vuosittain ja sen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimenpiteitä.

Alueelta saatavien väestökyselyiden perusteella vahvuuksia ovat esimerkiksi alakoululaisten tyytyväisyys elämäänsä, työikäisten aktiivinen osallistuminen ja ikäihmisten aktiivinen liikunnan harrastaminen. Huolen aiheena on erityisesti ylipaino ja lihavuus, joka nostaa riskiä sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Lisäksi huolen aiheena on yksinäisyyden kokemus kaikissa ikäryhmissä.
     
Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteistyössä Soiten jäsenkuntien, Soiten ja järjestöjen kanssa. Kunnat, Soite sekä järjestöt ovat rakentaneet yhteistyön rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Soite koordinoi tätä yhteistyörakennetta.

Suunnitelman laadinnan pohjaksi koottiin alueelta saatavissa olevaa hyvinvointitietoa sekä kuntien laatimia kunnallisia hyvinvointisuunnitelmia.

Painopisteet löydettiin monialaisesti kootuissa alueellisissa tilaisuuksissa. Painopisteiden kärkinä ovat terveellisten elintapojen ja turvallisuuden edistäminen, mielenterveys ja päihdeongelmien vähentäminen. Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla erityiskärkinä ovat: yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentäminen, osallisuuden edistäminen kasvuyhteisössä ja palveluissa sekä lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki. Lisäksi nähtiin, että mahdollisuus työelämään sekä kokemus merkityksellisestä työstä luo perustan hyvinvoinnille.

Näistä alueellisista kärjistä muodostettiin monialaisissa työryhmissä neljä suunnitelmaa: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, mielenterveys- ja riippuvuusstrategia, suunnitelma terveellisten elintapojen edistämiseksi sekä turvallisuussuunnitelma. Nämä kaikki suunnitelmat painottavat ennakointia ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa.  Tiedotteet