Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 5.11.2020

Ihmisen parhaaksi -palkinto Soiten nuorisopsykiatrian kehitystyölle

Ihmisen parhaaksi 2020 -palkinnon saa Soite-kuntayhtymän nuorisopsykiatrian yksikkö Keski-Pohjanmaalta. Avohoidon palveluja uudistamalla kuukausien mittaiset hoitojonot on onnistuttu purkamaan ilman resurssien lisäämistä, ja myös nuorten näkökulma on saatu mukaan hoitoprosesseihin. Ihmisen parhaaksi -palkinnon arvo on 5000 euroa, ja sen lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliitto.

Ihmisen parhaaksi -tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Kilpailun raati halusi tänä vuonna kannustaa palkinnolla kaikkia nuorisopsykiatrian alalla toimivia ja nostaa tärkeän aiheen valokeilaan. Soiten tekemässä kehitystyössä raati arvosti sitä, että toimintaa on uudistettu nuorten ehdoilla, ja järjestelmä on mukautettu nuorten toimintaan. Lisäksi uudistukset on toteutettu niin, että muista palveluista ei ole jouduttu karsimaan.

Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän nuorisopsykiatriassa on kehitetty ennakkoluulottomasti avohoidon palveluja. Soiten kehittämässä uudessa toimintamallissa kulmakivenä on nuoren näkökulman asettaminen keskiöön. Kehitystyön tuloksena on syntynyt kaksi uutta toimintamallia: nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä NuortenAku, jonka avulla nuori ja perhe saavat tukea joustavasti ja jopa ilman lähetettä, sekä tehostetun avohoidon malli, Nuorten yhteisö.

NuortenAku kerää verkoston nuoren tueksi

NuortenAku järjestää ensimmäisen tapaamisen nuoren kanssa nopeasti, 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta. Siinä arvioidaan nuoren psyykkistä vointia ja toimintakykyä yhteistyössä eri tahojen, kuten koulupsykologin, kuraattorin ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Tapaamiseen kutsutaan myös nuoren ja perheen toivomat henkilöt nuoren lähipiiristä ja se pidetään nuoren omassa ympäristössä, esimerkiksi kotona tai koululla.

"Verkoston kasaaminen ei ole viranomaisvetoista, vaan se lähtee perheen ja nuoren näkökulmasta. Kokoonpanot voivat olla hyvinkin yllättäviä - mukana voi olla esimerkiksi naapuri tai sukulainen. Ensimmäisessä verkostotapaamisessa sovitaan etenemismalli ja selkeä työnjako, millaisen roolin kukin jatkossa ottaa. Tapaamisen tavoitteena on laatia suunnitelma nuoren ja perheen auttamiseksi", kertoo Soiten lasten ja nuorten psykiatrian vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen.

"Olemme saaneet positiivista palautetta siitä, että perhe pääsee itse määrittämään verkoston kokoonpanoon ja vaikuttamaan hoidon suunnitteluun. Kun verkostossa ovat mukana ne henkilöt, jotka nuori siihen haluaa, niin avoimuuden ja luottamuksen luomiseen menee vähemmän aikaa", Kosonen jatkaa.

NuortenAkun työntekijät pääsevät verkostotapaamisissa jakamaan osaamistaan ruohonjuuritasolle. Esimerkiksi koululla järjestetyn verkostotapaamisen yhteydessä myös muulle koulun henkilökunnalle on voitu antaa konsultaatioapua erilaisissa nuorten haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Näin perustason työntekijöiden osaamista pystytään vahvistamaan ja heidän työtään arjessa voidaan tukea.

"Merkittävin muutos henkilökunnan osalta on työhyvinvoinnin paraneminen ja se, että omaa osaamista voi jakaa verkostotyöskentelyssä. Osastolla työskentelevillä on ollut palo päästä tekemään jalkautuvaa työtä, ja NuortenAku-toiminta on ollut positiivinen piristysruiske vuosia samanlaisena pysyneeseen toimintamalliin", Kosonen arvioi.

Panostukset avohoitoon vähentävät osastojaksoja

Soiten nuorisopsykiatrian tekemän kehitystyön toinen osa on tehostetun avohoidon malli, Nuorten yhteisö, joka ehkäisee osastohoidon jaksoja ja nopeuttaa osastolta kotiutumista. Nuorten yhteisössä nuori opettelee erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ryhmässä, yhdessä muiden nuorten kanssa. Tapaamisia on useamman kerran viikossa, muutaman viikon jaksoissa kerrallaan. Nuorten yhteisö on valtakunnallisesti uudenlainen ratkaisu, joka asettuu perinteisen polikliinisen vastaanottokäynnin ja osastohoidon väliin.

Nuorten lähiverkostojen aktivoiminen purki poliklinikan jonot

Soiten alueella jonot nuorten psykiatrian polikliiniseen hoitoon olivat venyneet kuukausiin, ja lähetteiden ja kontaktien määrä oli noussut parin vuoden aikana lähes 60 %. Uusi toimintamalli auttoi ongelmaan nopeasti, sillä pitkät jonot saatiin purettu kahdessa kuukaudessa.

"Kun nuoren lähiverkosto saadaan aktivoitua, käynnit poliklinikalla vähenevät ja resurssit kohdentuvat poliklinikalla nopeammin ja myös paremmin niihin tilanteisiin, kun ihan oikeasti tarvitaan nuorisopsykiatrista polikliinista työtä tai osastotyötä. Resurssihyöty tulee ennen kaikkea siitä, että kaikista yhteydenotoista ei seuraa perinteistä polikliinista arvio- tai hoitojaksoa", Kosonen selittää.

Ihmisen parhaaksi -palkinto

Ihmisen parhaaksi -tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain. 5 000 euron arvoisen palkinnon lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliitto. Tänä vuonna palkinto myönnetään 13:nnen kerran.

Ihmisen parhaaksi -palkintoraadissa olivat tänä vuonna johtaja Taru Koivisto (STM), kansanedustaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, päätoimittaja Eva Agge (Sairaanhoitaja-lehti), koulutussuunnittelija Petra Kupari (Fioca), puheenjohtaja Nina Hahtela ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Parmanen (Suomen sairaanhoitajaliitto) sekä tiedottaja Riikka Luomanpää (Messukeskus Helsinki).

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen. Tunnetuimpia niistä ovat mm. Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto ja Kaj Franck -muotoilupalkinto.Tiedotteet