Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 5.11.2020

Sote-uudistus etenee Keski-Pohjanmaalla: Soite 2.0 hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentely käynnistyi

Keski-Pohjanmaalla valtakunnallista sote-uudistusta viedään eteenpäin Soite 2.0:ksi nimetyssä kokonaisuudessa, joka sisältää Tulevaisuuden sote-keskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet. Hankkeissa kehitetään Soiten toimintaa kohti valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteita.

Soite 2.0 hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentely käynnistyi keskiviikkona 4.11.2020 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä koostuu 39 jäsenestä ja siinä on edustettuna Soiten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto, alueen kunnat, järjestöt, asiakasraadit, henkilöstöjärjestöt, laaja joukko Soiten keskeisiä viranhaltijoita sekä rahoittajan edustajana hankkeen valvojat sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kaustisen kunnan edustaja kunnanjohtaja Arto Alpia. Ohjausryhmän esittelijänä toimii Soiten muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, joka toimii koko hankekokonaisuuden hankejohtajana.

Ohjausryhmän tehtävänä on tuoda oma monipuolinen asiantuntemuksensa hankkeiden toteuttamisen tueksi. Jo ensimmäinen kokous osoitti, että ryhmän kokoonpano on monipuolinen ja sieltä saadaan monia näkökulmia eteenpäin työstettäväksi ja kehitettäväksi. Keski-Pohjanmaalla ohjausryhmätyöskentelyyn on otettu mukaan myös asiakasraatien edustajat, mikä on valtakunnankin tasolla melko ainutlaatuista.

Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmälle esiteltiin valtakunnallisen sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita, koska hankkeet ovat valtion väline toteuttaa sote-uudistuksen sisällöllisiä tavoitteita Suomen eri alueilla. Hankekokonaisuus käsittää Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen ja rakenneuudistushankkeen.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa terveyskeskuksia kehitetään monialaisiksi sekä sosiaali- että terveyspalvelut yhden luukun periaatteella asiakkaille tarjoaviksi sote-keskuksiksi. Kehittämistyössä huomioidaan eri ikäryhmien tarpeet.

Peruslähtökohtana on helppo saavutettavuus yhdellä yhteydenotolla ja mm. sähköisten palvelujen lisääminen siten, että asiakas voi olla yhteydessä ammattilaiseen digitaalisten välineiden avulla paikasta ja osittain myös ajasta riippumatta.  Tämä mahdollistuu etävastaanottojen kehittämisellä, mutta myös sähköisen Omaolo-palvelun laajalla käyttöönotolla, jota viedään eteenpäin Rakenneuudistus-hankkeen rahoituksella.

Kehittämisen lähtökohtana on peruspalveluiden vahvistaminen siten, että asiakkaan tilanteeseen pyritään vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa tai mieluiten jopa ennaltaehkäisevästi. Tämä on sekä inhimillistä että kustannustehokasta.

Rakenneuudistus-hanke

Rakenneuudistushankkeessa luodaan edellytyksiä maakunnallisen asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan soten kehittämiselle. Keski-Pohjanmaalla tilannetta edesauttaa yhteinen maakunnallinen sote-organisaatio Soite. Tärkeinä kokonaisuuksina on digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käynnistäminen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen päätöksenteon tueksi kaikille organisaation tasoille.


Molemmissa hankkeissa eteenpäin vietävät asiakokonaisuudet ovat Soiten strategian mukaisia; ei Soiten kehittämisestä irrallaan olevia asioita. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion avustuksella ja Rakenneuudistus-hankkeessa on 20 %:n omavastuu.

Hankkeille on avattu omat verkkosivut soite.fi sivuston alle ja ohjausryhmän kokousmuistiot tullaan julkaisemaan siellä:


 
Tiedotteet