Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 30.6.2020

Soiten valtionavustukset valtakunnallisiin sote-uudistushankkeisiin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle on myönnetty valtionavustusta valtakunnallisiin sote-uudistushankkeisiin. ”Soite 2.0” hankkeessa on tavoitteena parantaa kaikenikäisten asukkaiden peruspalveluiden saatavuutta ja toteuttaa asiakkaiden tarvitsemat sote-palvelut koordinoidusti ja asiakaslähtöisesti.
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty, ja alueita on tänään informoitu valtionavustusosuuksista.

Soite on hakenut valtionavustusta ”Soite 2.0” Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- sekä Rakenneuudistus-hankkeeseen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa Soite tavoitteli 1 626 897 € valtionavustusta. Avustusta myönnettiin täysimääräisesti, eli 1 626 897 €. Rakenneuudistus-hankkeeseen Soite haki 3 679 149 € avustusta ja sitä myönnettiin 2 680 000 €. Avustukset on myönnetty kaudelle 2020-2022.

”Tämä oli odotettu päivä! Iloisena ja tyytyväisenä voi todeta, että Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeelle myönnetyllä valtionavustuksella voimme kehittää monipuolisesti Soiten peruspalveluja hankesuunnitelman mukaisesti”, iloitsee Tulevaisuuden sote-keskushanketta koordinoiva kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu.

”Saimme erittäin hyvin rahoitusta rakenneuudistus-hankeisiin muihin maakuntiin verrattuna. Hankehakemukset olivat huolellisesti laadittuja ja tukevat sote-maakunnan järjestämistehtävään valmistautumista. Lähdemme innoissamme toteuttamaan kehittämishankkeita” jatkaa Soiten toimialuejohtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Tulevaisuuden sote-keskushanke Soite 2.0

Soiten Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa ”Soite 2.0” on tavoitteena parantaa kaikenikäisten asukkaiden peruspalveluiden saatavuutta ja toteuttaa asiakkaiden tarvitsemat sote-palvelut koordinoidusti ja asiakaslähtöisesti. Kehittämistoimien vaikutuksesta asiakkaat saavat oikea-aikaisia ja vaikuttavia sote-palveluja. Yhteen sovitetut palveluprosessit, päällekkäisyyksien poisto ja digitaalisten palveluiden käyttö tuottavat vaikuttavia, laadukkaita ja taloudellisia palveluita. Laatua parannetaan lisäksi toimintakulttuurin muutosta tukevalla osaamisen kehittämisellä. Asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan kokemusosaamisen osa-hankkeessa.

Hankekokonaisuus koostuu koordinaatiosta ja yhdestätoista osahankkeesta kolmen teeman alla:

  1. Sote-vastaanottojen uudistaminen
  2. Toimintakulttuurin muutos
  3. Ennakoivat ja ehkäisevät palvelut
Perusteluina päätöksessä todetaan, että Soite 2.0 -hanke täyttää valtionavustusasetuksen mukaiset muodolliset ja sisällölliset kriteerit, ja näin ollen Soitelle myönnettiin laskennallinen osuus valtionavustusta.

Soite 2.0 - Rakenneuudistus-hanke

Soite 2.0 – Rakenneuudistus –hanke muodostuu neljästä osa-alueesta. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (1) keskittyy hankekoordinaatioon ja hallintoon sekä sote-rakenneuudistuksen palvelukokonaisuuden järjestämistehtävän valmistelun aloittamiseen kehittämällä Soitea strategisella muutosohjelmalla Soite 2.0:ksi. Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen (2) keskeisenä lähtökohtana on, että Keski-Pohjanmaalla toimii maakunnan laajuinen ja hallinnollisilta rakenteiltaan integroitu sote-palvelujärjestäjä. Tavoitteissa korostuvat integraation syventäminen toiminnan ja organisaatiokulttuurin tasolla sekä järjestäjän tietojohtamisen kehittäminen.

Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (3) osa-alueen tavoitteena on luoda teknologioiden ja digitaalisten järjestelmien hallintamalli ja rakenne, erilaisten digityökalujen käyttöönotolla tukea ammattilaisia heidän työssään ja digihoitopolkujen käyttöönotolla siirtää painotusta raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan palveluun. Lisäksi tavoitteena on parantaa Soiten kyberkyvykkyyttä sekä huolehtia Soiten Kanta-palveluiden velvoitteiden mukaisista toimenpiteistä.

Lisäksi Keski-Pohjanmaan alue on osallistujana mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa ”Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT) jatkovalmistelu” hankkeessa (4).

Rakenneuudistuksen valtionavustus myönnetään seuraavan erittelyn mukaisesti:
  1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio yhteensä 580 000 €.
  2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen yhteensä 950 000 €.
  3. Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistämäinen digitaalisten välineiden avulla yhteensä 1 150 000 €.
  4. Lisäksi Keski-Pohjanmaan alue on osallistujana mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa ”Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT) jatkovalmistelu” hankkeessa, ja siihen myönnettiin avustusta yhteensä 365 000 €.

Perusteluina päätöksessä todetaan mm. seuraavaa:
”Alueella toiminnassa kuntayhtymä, jonka kautta hanke organisoidaan, mahdollistaa järkevän vastuunjaon ja hankkeen kytkemisen osaksi päivittäistä toimintaa. Sidosryhmät on hyvin tunnistettu ja otettu valmistelussa huomioon. Tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu hyvin. Taloudellisten vaikutusten osalta hakemus on hyvä ja uskottava. Taloudellinen vaikuttavuus syntyy nykyisen Soite-kuntayhtymän muutosohjelman puitteissa. Hakemus tunnistaa hyvin järjestämistehtävän ja siihen liittyvän johtamisen ja sitä tukevan tiedon merkityksen. Hankkeessa tunnistetaan hyvin edellisen kauden valmistelun keskeisiä tuotoksia ja kuvataan niiden hyödyntäminen.”

Taustaa

Valtionavustusta toteutetaan koko maassa alueellisilla sekä useamman alueen yhteistyötasoisilla kehittämishankkeilla vuosina 2020-2021. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Lisätietoa: soteuudistus.fi
Tiedotteet