Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.6.2020

Soiten yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui

Asiakkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saavutettavuudessa on keskeinen arvo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminnassa. Soitessa on laadittu yhdenvertaisuussuunitelma, joka nostaa esiin asiakkaiden yhdenvertaisuuden periaatteen, sen toteuttamisen ja kehittämisen.

Soiten perustamisesta lähtien olemme kehittäneet palveluitamme asiakaslähtöisesti palautteiden, asiakasraati- ja neuvostotyöskentelyn menetelmin. Henkilöstön näkökulmaa on kartoitettu mm. kyselyiden avulla.

Soiten yhdenvertaisuustyöryhmä lähti kartoittamaan yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Soiten henkilöstölle toteutetun kyselyn avulla. Yli kuudensadan vastauksen pohjalta laadittiin yhdenvertaisuussuunnitelma-asiakirja ”Yhdenvertaisuuden toteutuminen arvioinnissa, hoidossa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa”, jonka Soiten hallitus vahvisti kokouksessaan 2.6.2020.

Yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa, kuinka yhdenvertainen kohtelu toteutuu arvioinnissa, hoidossa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Tavoitteena on lisätä potilaiden ja asiakkaiden yhdenver-taista palvelukokemusta Soiten palveluissa. Suunnitelma nostaa esiin asiakkaiden yhdenvertai-suuden periaatteen, sen toteuttamisen ja kehittämisen. Yhdenvertaisuusohjelman toteutumista seurataan ja se on mukana organisaation laatuohjelmassa. 

Soitessa tehtävä yhdenvertaisuustyö on noussut myös esiin valtakunnallisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on pyytänyt Soiten yhdenvertaisuussuunnitelmaa vietäväksi hyvänä käytäntönä Suomen muihinkin sote-organisaatioihin sekä tiedustellut kuntayhtymän mahdollisuutta olla kehittäjäkumppanina yhdenvertaisuuden kehittämishankkeessa. Tähän liittyvä valmistelutyö on meneillään. Tavoitteena on kehittää ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointityökaluja yhdenvertaisuus ja tasa-arvonäkökulmasta.
Tiedotteet