Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.6.2020

Soiten hallituksen kokoustiedote 2.6.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui tiistaina 2.6.2020. Hallitus päätti mm. yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja että päihdekuntoutujien asumispalveluiden palvelusetelistä luovutaan. Hallitusta informoitiin myös ajankohtaisesta koronavirustilanteesta Keski-Pohjanmaalla sekä muista ajankohtaisista asioista.

Soiten yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui

Soitessa on valmisteltu yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka tuotiin nyt hallituksen päätettäväksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa, kuinka yhdenvertainen kohtelu toteutuu arvioinnissa, hoidossa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Lisäksi se tukee yhdenvertaista palvelukokemusta potilaille ja asiakkaille Soiten sote-palveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pyytänyt Soitelta yhdenvertaisuusdokumentin, jotta Soiten mallia voitaisiin viedä hyvänä käytäntönä Suomen muihinkin sote-organisaatioihin. 

Soiten hallitus vahvisti Soiten yhdenvertaisuussuunnitelman ja se viedään tiedoksi myös Soiten valtuustolle.

Päihdekuntoutujien asumispalveluiden palvelusetelistä luovutaan

Soitessa otetiin käyttöön päihdekuntoutujien asumispalveluiden palveluseteli 1.6.2019. Tarkoituksena oli lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja saada alueelle lisää palveluntuottajia. Kuitenkaan palveluntuottajia ei hakeutunut palvelusetelituottajiksi, joten asiakkaan valinnanvapaus ei toteutunut. Näin ollen Soiten hallitus päätti, että päihdekuntoutujien asumispalveluiden palvelusetelistä luovutaan 2.6.2020 alkaen palvelutuottajien vähäisen määrän takia. Palvelut järjestetään jatkossakin ostopalveluna. 

Soiten hallitus päätti myös:

  • myydä Soitelle testamentatun Runtujärven kiinteistön Kälviällä. Myynnistä saadut varat kohdistetaan testamentin mukaisesti K-PKS:n medisiininen osasto 8:lle.
  • merkitä tiedoksi mm. seuraavat asiat:
    • Toholammin kunnanhallituksen jättämän pöytäkirjaotteen vastaanottopalvelujen järjestämisestä kesäaikana
    • Soiten toimipisteiden kesän aukioloajat
    • Pettersborgnin tehostetun palveluasumisen yksikön tilannekatsauksen
    • Soiten markkinointiviestintästrategian ja brändikäsikirjan

Hallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Soiten verkkosivujen kokoushallintajärjestelmässä pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.Tiedotteet