Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 1.6.2020

Aputyömiehen palvelut tulosidonnaisiksi 1.6. alkaen

Aputyömiehen palvelu on 1.6.2020 lähtien tulosidonnainen. 

Palveluita myönnettäessä huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus. Palvelun mahdollisen myöntämisen tulorajat: 
  • yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk 
  • kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk  
  • kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk 
Aputyömies vastaanottaa työtehtävät arkisin (ma- pe) puhelimitse klo 8-9. Kotikäyntien pituus on maksimissaan 1½ - 2 tuntia. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin.

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat 75 vuotta täyttäneet, heikentyneen toimintakyvyn omaavat ja kotona asuvat henkilöt. Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömiestä varten tarvittavat toimivat työvälineet ja tarvikkeet. Aputyömiehen palvelut eivät kohdennu asiakkaiden loma-asuntoihin.

Lisätietoja antavat
palveluesimies Merja Mäki, puh. 040 806 5478
aputyömies Jani Henriksson, puh. 040 489 2144   


Tiedotteet