Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.4.2020

Soiten sosiaalipalvelut koronavirustilanteessa

Aikuisten sosiaalipalvelut

Koronavirustilanteen vuoksi suosittelemme kaikille asiakkaille asiointia verkossa tai puhelimitse. Koronavirusepidemian johdosta ei vastaanottoa ilman ajanvarausta.

Sosiaalipäivystys toimii poikkeustilasta huolimatta ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille sosiaalisen avun tilanteisiin, puh. 044 780 9173.

Sosiaalineuvonnan ja aikuissosiaalityön asiakaspalvelu

Uusien asiakkaiden neuvonta
 • Sosiaalineuvonta, puh. 040 806 5093, ma-pe klo 9-16.
Nykyisten asiakkaiden neuvonta
 • Jos sinulla on jo nimetty omatyöntekijä, tapahtuu asiointi hänen kanssaan. Voit ottaa yhteyttä soittamalla suoraan omatyöntekijällesi tai aikuissosiaalityön yhteiseen asiakaspalvelunumeroon, puh. 06 826 3030, ma-pe klo 09-16.
Välitystilipalvelu toimii normaalisti.

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttava työtoiminta on keskeytetty 18.3.2020 alkaen. Aikuissosiaalityön työntekijät tekevät ilmoitukset kuntouttavan työtoiminnan tauosta kaikkien asiakkaiden osalta TE-toimistoon. Tarvittaessa asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

 • Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kuntouttavan työtoiminnan nettisivuilta.
 • Sosiaalineuvonta, puh. 040 806 5093, ma-pe klo 9-16
 • Aikuissosiaalityön asiakaspalvelunumero, puh. 06 826 3030, ma-pe klo 9-16 
Suunniteltu asiakasvastaanotto toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai etäyhteyksin. Tapaamisten toteuttamisesta ollaan erikseen yhteydessä asiakkaisiin.

Terveyssosiaalityö

Asiointi tapahtuu poikkeustilan aikana ensisijaisesti puhelimitse, tapaamiset ainoastaan ajanvarauksella.

Kotoutumispalvelut

Asiointi pääsääntöisesti puhelimitse. Vastaanotto ajanvarauksella.

Koivutupa on suljettu. 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu

Perheen kanssa sovitaan, kuinka heihin pidetään yhteyttä. Hyödynnetään etäyhteyksiä ja tavataan asiakkaita ulkona, edelleen tehdään myös kotikäyntejä. Asiakkaita tavataan tarvittaessa toimistolla turvallisuustekijät huomioiden.

Lapsiperheiden palveluohjaus

Uudet yhteydenotot
 • Puhelimitse numeroon 06 826 3011, ma, to, pe klo 8-12 ja ti, ke klo 12-16
 • Sähköisen yhteydenottopyyntö Apu-napin kautta.

Perheneuvonta

Kokkolan Perheneuvola
 • Uusia asiakkaita otetaan vastaan lapsiperheiden palveluohjauksen kautta, puh. 06 826 3011.
 • Perheneuvolan asiakkaana jo olevat voivat ottaa yhteyttä suoraan omaan työntekijään
Perheneuvolapalvelut Lestijokilaaksossa
 • puh. 040 804 2810, ti ja ke klo 12-13 tai puh. 040 804 2811 ti ja pe klo 8-9.
Perheneuvolapalvelut Perhonjokilaaksoissa
 • puh. 040 804 5811

Lastenvalvonta

 Ajanvaraus puh. 06 828 9111, ma-pe klo 11–12.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kokkola, puh. 044 780 9650
Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso, puh. 040 804 5730

Perhesosiaalityö

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä omaan työntekijään. Perheohjausta jatketaan yhdessä perheen toiveiden mukaisesti. Sosiaaliohjausta toteutetaan etäyhteyden avulla tai tapaamisia pyritään järjestämään ulkona. Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta jatkuu asiakkaiden ja vapaaehtoisten toiveet huomioon ottaen.

Lastensuojelun sosiaalityö

Yhteys omaan työntekijään tai Villan perhekeskuksen toimistoon puh. 040 806 5238 tai 040 806 5097.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelutoimisto palvelee asiakkaitaan kiireellisissä ja välttämättömissä asiakasasioissa. Asiointi vain ajanvarauksella. Asiakastyö toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Asiakasneuvonta puh. 040 804 2122 ma-pe klo 9-12.

Kehityspoliklinikka palvelee asiakkaitaan kiireellisissä ja välttämättömissä asiakasasioissa. Asiointia kehityspoliklinikan toimipisteessä on rajoitettu ja asiakastyö toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.  Yhteydenotot, puh. 040 653 4521.Tiedotteet