Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 30.3.2020

Soiten hallituksen kokoustiedote 30.3.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui 30.3.2020. Hallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi mm. Soiten vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä hallintosään-tömuutoksen sähköisen kokouskäytännön mahdollistamiseksi. Lisäksi hallitusta informoitiin koronavirustilanteesta Keski-Pohjanmaalla ja siihen liittyvästä varautumisesta ja toimintamuutoksista Soitessa.

Vallitseva koronavirustilanne väritti kokousta vahvasti. Kokoukseen liittyvä asioiden esittely jäsenille toteutettiin etäyhteyksiä käyttäen ja hallitus kokoontui normaalia pienemmällä, mutta päätösvaltaisella kokoonpanolla varsinaiseen lyhyeen päätöskokoukseen Soiten tiloihin. Tilaratkaisussa huomioitiin varoetäisyydet. 

Hallinnolliset asiat on koronatilanteesta johtuen saatettu minimiin. 
Esityslistalla oli vain määräaikoihin sidotut kiireelliset asiat ja poikkeusoloista aiheutuvat hallinnollisia päätöksiä edellyttävät asiat.
 
Tilinpäätöksen 2019 osalta hallitukselle oli jo aiemmin esitelty taloutta ja maksuosuuksia koskevat tiedot. Tässä kokouksessa hallitus sai käsiteltäväkseen myös toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen osiot. Hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen saatettavaksi edelleen tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan ja lopuksi valtuuston käsiteltäväksi. 

Hallitus käsitteli Toholammin kunnanhallituksen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Soiten hallituksen 21.2.2020 tekemää päätöstä Soiten toimipisteiden poikkeavista aukioloajoista vuonna 2020. Oikaisuvaatimus päätettiin hylätä. 

Poikkeustilanteessa on tarpeen varautua myös poikkeuksellisiin rahoitustarpeisiin. Hallitus päivitti kuntayhtymän olemassa olevan Kuntatodistus –ohjelman Soiten toimintavolyymin edellyttämälle ja valtuuston määrittelemän valtuuden mukaiselle tasolle, maksimilimiitti 20 M €.   

Koronatilanteen vauhdittamana hallitus päätti esittää valtuustolle hallintosäännön muutosta siten, että kuntayhtymässä mahdollistetaan sähköinen kokousmenettely.  

Tiedotteet