Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 10.12.2019

THL julkaisi alueelliset arviointiraportit

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on julkaissut alueelliset arviointiraportit Suomen sairaanhoitopiireistä. Arvioinnissa on vertailtu sairaanhoitopiirien alueilla kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vuonna 2018 sekä verrattu niiden toteutumista muun maan tilanteeseen. Lisäksi on lyhyesti kuvattu erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen (erva) toimintaympäristöä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Oheisella videolla poimintoja Keski-Pohjanmaan arviosta:

Tiedotteet