Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 4.10.2019

Mielenterveysongelmat, huumeiden saatavuus ja nuuskan käyttö huolestuttavat Keski-Pohjanmaalla – alueellinen mielenterveys- ja päihdestrategiatyö aloitettu

Valtakunnallinen kouluterveyskysely nostaa esille Keski-Pohjanmaalta huolenaiheina nuorten koulu-uupumuksen, ahdistuneisuuden, huumeiden sekä nuuskan käytön. Soiten vastaanottokäynneillä ja mielenterveyspalveluissa tehdyt huomiot nuorten mielenterveysongelmista ja huumeidenkäytöstä vahvistavat tätä.  Tältä pohjalta alueen kunnat lähtivät, Soiten koordinoimana, rakentamaan mielenterveys- ja päihdestrategiaa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Mielenterveyttä edistävät hyvät, turvalliset ja vuorovaikutteiset ihmissuhteet kaikissa elämän vaiheessa, etenkin ensimmäisinä ikävuosina, mutta myös aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Tärkeää on saada kokemus kuulumisesta yhteisöön ja tulla kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
 
Mielenterveyttä tukevat onnistumisen kokemukset, mielekäs koulupolku ja työura (tarvittaessa apu oppimisvaikeuksiin), riittävä toimeentulo ja terveellinen asuminen, mielekäs tekeminen ja oman arvokkuuden kokemus. Tärkeää on yhteinen käsitys mielenterveydestä ja tieto siitä, kuinka sitä voi edistää.

Keski-Pohjanmaalla on aloitettu alueellinen mielenterveys- ja päihdestrategiatyö. Strategiatyön tavoitteena on edistää mielenterveyttä sekä ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja sekä ongelmia aiheuttavaa rahapelaamista. Strategiatyössä kootaan yhteen mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon, poliisin, seurakunnan, koulutoimen ja järjestöjen edustajia suunnittelemaan tavoitteita ja toimintamalleja. Alueellinen mielenterveys- ja päihdestrategia valmistuu tammikuussa 2020 kuntien ja kuntayhtymän päätöksentekoa varten.

Kansallisella tasolla ollaan valmistelemassa Mielenterveysstrategiaa, joka ohjaa toimintaa vuoteen 2030. Kansallinen strategia kattaa myös päihdepalvelut ja sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Mielenterveysstrategia on parhaillaan lausunnoilla.

Jos sinulla on herännyt huoli tai haluat lisätietoja mielenterveys- ja päihdepalveluista, löydät tietoa osoitteesta:  www.mielenterveystalo.fiTiedotteet