Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.10.2019

Soiten matkapalvelukeskustoiminnan järjestäminen uuteen valmisteluun

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on saanut tiedon markkinaoikeuden ratkaisusta koskien Soiten matkapalvelukeskuksen valitusasiaa. Ratkaisun mukaisesti Soiten hallituksen hankintapäätös on kumottu ja edessä on joko uusi tarjouskilpailu tai matkapalvelun järjestäminen Soiten omana toimintana. Markkinaoikeuden päätös ei kuitenkaan vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin.

Soite-kuntayhtymä on tiistaina 1.10.2019 saanut tiedoksi markkinaoikeuden ratkaisun koskien Soiten matkapalvelukeskuksen valitusasiaa. Nykyinen palveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy oli tehnyt Markkinaoikeudelle valituksen hankintapäätöksestä, jolla oli valittu toinen palveluntuottaja. Markkinaoikeuden ratkaisun mukaisesti Soiten hallituksen hankintapäätös on kumottu. Jos Soite haluaa jatkossa järjestää matkapalvelukeskuksen palvelun ostopalveluna, tulee järjestää uusi tarjouskilpailu.

Pääsyy hankintapäätöksen kumoamiselle on se, että toisin kuin Soite ja valittaja, markkinaoikeus tulkitsi koko hankintamenettelyn hankintalain mukaiseksi käyttöoikeussopimukseksi. Soite oli kilpailuttanut hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana. Näin ratkaisun peruste on sellainen, jota ei oltu esitetty vaatimuksena valituksessa.

Soite on toiminnan turvaamiseksi sopinut, että nykyinen matkapalvelukeskuksen palveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy jatkaa palveluntuottajana vuoden 2019 loppuun saakka. Lähiviikkoina Soite tulee linjaamaan, järjestetäänkö matkapalvelukeskuksen toiminta jatkossa omana toimintana vai edelleen kilpailutettavana ostopalveluna. Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin. Toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisellä käytännöllä.
 

Taustaa:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus valitsi maanantaina 28.5.2018 pitämässään kokouksessa Soiten matkapalvelukeskuksen (ns. Kyytikeskus) palveluntuottajaksi Suomen Kuntalogistiikka Oy:n. Kyytikeskuspalveluita tarjoava Speys Oy (sittemmin FCG Smart Transportation Oy, joka osti Speysin toiminnan) jätti  11.6.2018 Soiten hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen ja ilmoitti saattaneensa kyseisen hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yhteisymmärryksessä Soiten sekä molempien palveluntuottajien kanssa Soiten hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessa 18.6.2018, että Speys Oy (sittemmin FCG) jatkaa matkapalvelukeskuksen palveluntuottajana markkinaoikeuden ratkaisuun saakka.Tiedotteet