Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 23.9.2019

Nuorisopsykiatrian avohoidon kehittämisprojektin myötä tukea ja hoitoa joustavammin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on käynnistynyt nuorisopsykiatrian avohoidon kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on luoda joustava ja lähetteetön toimintamalli, jossa nuori ja hänen perheensä saavat oikea-aikaista tukea, lähellä omaa ympäristöään.

Soiten alueen nuorten ja perheiden avuntarve on lisääntynyt. Lähetteiden määrä on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut n. 60 %. Nykyiset toimintamallit eivät pystyneet vastaamaan perheiden ja nuorten tarpeisiin. Näin ollen kehittämisprojektille oli todellinen tarve!

Nuorisopsykiatrian kehittämisprojekti kehittää avohoitoa joustavaksi ja monimuotoiseksi. Uusina toimintoina käynnistetään NuortenAku ja NuortenTeho. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään yhdessä perustason toimijoiden kanssa, tarkoituksena vahvistaa osaamista puolin ja toisin sekä vähentää päällekkäistä työtä.  Projektin tavoitteena on monipuolistaa nuorille tarkoitettuja mielenterveyspalveluita mm. uusien toimintojen sekä ryhmätoimintojen kautta, estää tai lyhentää osastohoitoa, laajentaa auki-oloaikoja sekä auttaa nuoria ja heidän perheitään oikea-aikaisesti ja joustavasti lähellä perhettä, omassa ympäristössä. 

NuortenAku

Soiten nuorisopsykiatrianyksikön työntekijät poliklinikalta ja osastolta muodostavat työparina NuortenAkun eli nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmän.  NuortenAkun työpari jalkautuu verkostotyöhön arvioimaan nuoren tilannetta ja antaa konsultaatioapua yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kouluterveydenhoitajat, kuraattorit, koulupsykologit ja perhekodit. Jalkautuvassa verkostotyössä paikalle kutsutaan tarkoituksenmukainen verkosto, jotta nuoren ja perheen tilannetta voidaan heti arvioida kattavasti ja laajasti. Verkosto kokoontuu nuoren omassa ympäristössä, mahdollisuuksien mukaan kotona. Verkostoneuvonpidon tavoitteena on laatia yhteinen suunnitelma nuoren ja perheen auttamiseksi.  Toiminta käynnistyy vaiheittain syyskuun aikana.

NuortenTeho

NuortenTehon, eli nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon, tarkoituksena on estää osastohoitoja, nopeuttaa nuoren kotiutumista osastolta sekä tehostaa avohoitoa. NuortenTehon toimintamalli on yhteisömuotoista ryhmätoimintaa, jossa voi olla jopa kymmenen nuorta kerrallaan. Ryhmämuotoiset tapaamiset ovat neljä kertaa viikossa. Toiminta käynnistyy vaiheittain lokakuun aikana.


Nuorisopsykiatrian kehittämisprojekti käynnistyi huhtikuussa 2019.  Syksyn aikana projektinvetäjät ovat kiertäneet Soiten alueen kouluja ja yhteistyökumppaneiden toimipisteitä kertoen yhteistyökumppaneille uudesta toimintamallista. Projekti loppuu vuoden vaihteessa 2019, jonka jälkeen malli vakiintuu osaksi normaalia toimintaa. Toimintaa kehitetään projektin jälkeen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.Tiedotteet