Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.6.2019

Neuvolan puhelinpalveluun ollaan pääosin tyytyväisiä

Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu on toiminut huhtikuusta 2018 alkaen Soiten alueella. Käytössä on yksi, keskitetty puhelinnumero, joka palvelee ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14, aiemman yhden tunnin päivässä kestäneen puhelinajan sijaan. Halutessaan asiakas voi jättää takaisinsoittopyynnön, mikäli haluaa asioida ns. oman terveydenhoitajan kanssa.

Neuvolan uudistetusta puhelinpalvelusta järjestettiin huhtikuussa 2019 asiakas-, työntekijä- ja yhteistyötahojen kysely, jonka perusteella keskitettyyn puhelinpalveluun ollaan pääosin tyytyväisiä. Vastauksia saatiin 315 kappaletta.

Kyselyn vastauksissa asiakkaat kiittivät ystävällistä ja asiantuntevaa puhelinpalvelua ja kokivat saaneensa tarvitsemansa palvelun. He kuitenkin kokivat, että oman terveydenhoitajan saavutettavuus ei parantunut. Aiemmin jokaisella terveydenhoitajalla oli oma yhden tunnin pituinen soittoaika päivässä, ja nykyisin omaan terveydenhoitajaan saa yhteyden jättämällä soittopyynnön.

Työntekijöiden palautteessa kiiteltiin oman työn rauhoittumista ja oman asiakastyön lisääntymistä. Työntekijät kokivat haasteelliseksi puhelinpalvelun maantieteellisen laaja-alaisuuden.

Vuoden kokemuksen perusteella voidaan todeta neuvolan uudistetun puhelinpalvelun toimivan hyvin. Perheet ovat ottaneet puhelinpalvelun aktiivisesti käyttöön ja ylivoimaisesti suurin osa palvelua käyttävistä kokee saavansa palveluista tarvitsemansa avun.  Erityisen hyvänä pidetään puhelinajan pidentymistä, entisen yhden tunnin sijaan päivittäin, palvelu on nyt auki 6-7 tuntia joka arkipäivä. Terveydenhoitajat voivat keskittyä entistä enemmän asiakastyöhön, mutta asiakkaan oman terveydenhoitajan saavutettavuudessa on edelleen parannettavaa. Tämän vuoksi Soitessa suunnitellaan potilastietojärjestelmän kaksisuuntaisen viestinnän sovelluksen käyttöönottoa; se mahdollistaisi asiakkaan ja terveydenhoitajan välisen viestittelyn tietoturvallisesti.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!Tiedotteet