Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.6.2019

Kaikukortti käyttöön Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite yhdessä alueen kuntien kanssa aloittaa kesäkuussa 2019 Kaikukortti-pilotin, jonka tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kulttuuripalveluihin.

Kaikukortti luo uudenlaisia kumppanuuksia ja rakenteita kulttuuri- ja sote-alan välille. Kulttuuritoimijoille Kaikukortti on keino tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen kynnyksiä. Sosiaali- ja terveysalalle Kaikukortti on uusi ja helppokäyttöinen työkalu esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen. Sote-työntekijä voi lähteä asiakkaan kanssa vaikkapa teatteriin. Asiakkaan Kaikukortin lisäksi Kaikukortin toimintamalliin kuuluu myös yhteisön Kaikukortti.

Kulttuurin harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Kaikukortti tukee sosiaalista kuntoutusta ja osallisuutta sekä edistää tiukassa rahatilanteessa olevien henkilöiden elämänlaatua. Kaikukortti nostaa esiin paikallista ja valtakunnallista kulttuuritarjontaa ja korostaa kulttuuria osana hyvää elämää.

Kenelle?

Kaikukortti on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa, ja jotka ovat niin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja. Kortin saa Soiten eri yksiköistä, maakunnan Etsivän nuorisotyön palveluista sekä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen yksiköistä. Kaikukortteja aletaan jakaa kesäkuun lopussa - heinäkuun alussa.

Taustaa

Kaikukorttia pilotoitiin Espoossa vuonna 2015 ja Kainuun maakunnassa vuosina 2016–2017 osana Kulttuuripassin pilotointi- ja jatkohankkeita (9/2014–12/2017). Kortti on käytössä kummallakin alueella.

Parhaillaan valtakunnallista Kaikukortti-toimintaa kehitetään Kaikukortti kaikuu -hankkeen (11/2017–12/2019) kautta. Hankkeen tavoitteena on, että Kaikukortti-toiminta leviää asteittain pysyväksi toimintatavaksi koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille.  Hanke on Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n (Kulttuuria kaikille -palvelun taustayhdistys) rahoittama.

Aloitteen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kaikukortti -pilotoinnista teki Soite yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyy lähtivät mukaan 1 ½ vuoden mittaiseen pilottiin. Kaikukortti -toiminnan muuttamista pysyväksi tarkastellaan pilottihankkeen päätyttyä, vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja:

Kaikukortin jakajat:
  • Henri Nevalainen, henri.nevalainen@soite.fi, puh. 040 804 2205

Kaikukortin kulttuurikohteet:
  • Kokkola: Sampo Purontaus, sampo.purontaus@kokkola.fi, puh. 044 780 9264
  • Kannus: Anja Takkunen, anja.takkunen@kannus.fi,  puh. 040 359 3504
  • Kaustinen: Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi,  puh. 050 443 6877
  • Toholampi: Tarja Kalander, tarja.kalander@toholampi.fi, puh. 040 150 5232
  • Veteli: Antti Tattari, antti.tattari@veteli.fi, puh. 050 579 0102
  • Halsua: Timo Marjusaari, halsua4h@halsua.fi, puh. 040 718 3688
  • Lestijärvi: Niina Tiala, niina.tiala@lestijarvi.fi, puh. 050 443 7023
  • Kruunupyy: Hanna Lindholm, hanna.lindholm@kronoby.fi, puh. 040 867 9739
  • Perho: Arto Marjala, arto.marjala@perho.com, puh. 040 528 9971

Tiedotteet