Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 11.6.2019

Levinnyttä suolistosyöpää sairastavien hoito on Suomessa huippuluokkaa

Levinnyttä suolistosyöpää sairastavien hoito on Suomessa erinomaisella tasolla. Etäpesäkkeitä leikkaamalla potilaat elävät pitkään ja lääkehoidoilla taudin etenemistä pystytään hidastamaan tehokkaasti. Tämä selviää RAXO-tutkimuksesta, joka on ensimmäinen koko maan kattava, levinnyttä suolistosyöpää kartoittava tutkimus Suomessa. Myös Keski-Pohjanmaan keskussairaala on ollut mukana tutkimuksessa.

-    Leikkaus- ja lääkehoidot toteutuvat mallikkaasti koko Suomessa, sanoo TAYS syöpätautien vastuualueen apulaisylilääkäri Pia Österlund, joka johti tutkimusta yhdessä HUSin maksa- ja elinsiirtoyksikön tutkijalääkäri professori Helena Isoniemen kanssa.

Tuloksen erityislaatuisuutta korostaa se, että mukana oli maanlaajuisesti kaikenlaisia potilaita, ei vain hyväkuntoisia kuten lääketutkimuksissa tai etäpesäkekirurgiaa kartoittavissa tutkimuksissa. RAXO on väestöpohjainen tosielämän tutkimus, jollaisten toteuttaminen on mahdollista vain Pohjoismaissa ja Hollannissa. Etäpesäkkeiden leikattavuutta ei ole aikaisemmin arvioitu väestönlaajuisesti vaan aikaisemmin on arvioitu leikattavuutta vain huippukeskuksissa. Tutkimus valittiin tuhansien ehdotusten joukosta esitettäväksi kesäkuun alussa maailman suurimmassa vuosittaisessa syövänhoidon konferenssissa ASCOssa, johon osallistuu 40 000 alan ammattilaista.

-    RAXOn tulokset esitellään tiimityöhön keskittyvässä kokonaisuudessa, Österlund kertoo.
-    Paikka on osuva, sillä tällaisiin tuloksiin päästään vain vahvalla, moniammatillisella yhteistyöllä.
 
Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää etäpesäkkeiden leikattavuutta levinneen syövän hoidossa ja taudin luonnollista kulkua, ennustetekijöitä ja hoidettavuutta. Etäpesäkkeiden leikattavuusarviot tehtiin keskitetysti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä moniammatillisessa ryhmässä, ja arvion perusteella potilas on hoidettu joko omassa sairaalassa tai erityisvastuualueen sairaalassa. Lääkehoito on toteutettu tavallisen käytännön mukaan potilaan omassa sairaalassa. Tutkimus alkoi vuonna 2011, ja siinä olivat mukana kaikki 21 sairaanhoitopiiriä. Tutkimukseen on osallistunut 1086 levinnyttä suolistosyöpää sairastavaa.
Tiedotteet