Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.5.2019

Sähköinen asiointipalvelu Oireapu poistuu käytöstä

Soiten vastaanottopalveluissa, yhteispäivystyksessä ja suun terveydenhuollossa käytössä ollut sähköinen asiointipalvelu Oireapu poistuu käytöstä 31.5.2019. Oireapu-palvelu oli pilottikokeiluna Soiten verkkosivuilla 1.3.2018 alkaen ja poistuu sieltä iltapäivällä 31.5.2019. 

Oireapu-sovelluksen käyttö päätettiin lopettaa alhaisen käyttöasteen takia sekä yhtenä Soiten taloudentasapainottamisohjelman säästötoimena. Soite panostaa jatkossakin vahvasti sähköisiin palveluihin, mutta keskittyy sellaisiin palveluihin, jotka toiminnoillaan palvelevat väestöä tehokkaammin.
 
Tavoitteena on myös hyödyntää entistä enemmän valtakunnallisia sähköisiä terveysalan neuvontapalveluita, esimerkiksi Terveyskylää. Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja, joista löytyy ohjeistusta eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

Jatkossakin asiakas voi tietysti kysyä neuvoa oireisiinsa ottamalla yhteyttä Soiten ammattilaisiin. Päivystyksellistä hoitoa koskevissa asioissa neuvovat yhteispäivystyksen ammattilaiset puh. 06 826 4500. Kiireettömmissä terveysasioissa neuvovat Soiten terveysasemien ammattilaiset sekä suun terveydenhuolto. Oikeiden palvelujen piiriin asiakasta opastaa myös Soiten palveluohjauskeskus keskussairaalan neuvontapisteessä, chatissä sekä puhelimitse 040 806 5093 (ark. klo 8-16).Tiedotteet