Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.5.2019

Keski-Pohjanmaan keskussairaala mukaan OYS-ERVA-osuuskuntaan

OYS-erva sairaanhoitopiirien hallitukset esittävät sairaanhoitopiirien valtuustoille osuuskunnan perustamista. Tarkoituksena on luoda tehokas palveluntuottajamalli, jolla mahdollistetaan paras mahdolli-nen hoito Pohjois-Suomen asukkaille pohjoissuomalaisin resurssein. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuusto hyväksyi maanantaina 27.5.2019 pitämässään kokouksessa osuuskunnan perustamisen.

Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen Oys-erva:n sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita, sekä varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa. Lisäksi pyritään vahvistamaan Oys-erva -yhteistyötä ja hoitamaan alueen potilaat ensisijaisesti oman osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

Ajatuksena on, että OYS-erva osuuskunnalta voidaan hankkia sellaiset erikoissairaanhoidon palvelut, joita alueen sairaanhoitopiirit eivät pysty tuottamaan itse (osaamisen jakaminen). Samalla turvataan päivystyk-sen valmius. Mikäli osuuskunta ei kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kilpailukykyisesti, sairaanhoitopiirit voivat hankkia palvelut markkinoilta.

Osuuskunnan alle syntyy tytäryhtiöitä

Osuuskunnan palvelukseen tulevat henkilöt solmivat työsopimuksen. Työsopimus solmitaan osuuskunnan tytäryhtiöiden kanssa. Emo-osuuskunnan emon tehtävänä on jakaa resursseja ja tuottaa yhtiöille hallinnollisia tukipalveluja, kuten laskutusta. Osuuskunta tukeutuu hallinnollisissa tukipalveluissa pääasiallisesti PPSHP:n tai sen sidosyksikköjen tuottamiin hallintopalveluihin. Tytäryhtiöt maksavat henkilöstön palkat ja korvausta osuuskunnalle tämän toimittamista palveluista. Osuuskunnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen.

Osuuskunnan tehtävät ovat ainoastaan osuuskunnan jäsenyhteisöjen työntekijöiden haettavissa. Osa-aikaisena osuuskunnassa työskentelevän henkilön tulee tehdä vähintään 80 % työajastaan omaan jä-senyhteisöönsä. Osuuskunta ei siis kilpaile OYS-erva sairaanhoitopiirien työvoimasta vaan tarjoaa lisäan-saintamahdollisuuksia henkilöstölle. Henkilöstö ei voi työskennellä samanaikaisesti kilpailevan yrityksen tai yhteisön palveluksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

Hoidosta vastaa potilaan oma sairaanhoitopiiri

Potilaan hoidosta vastaa aina potilaan oma sairaanhoitopiiri. Ts. esimerkiksi potilastietojen kirjaaminen, potilasvakuuttaminen, asiakaslaskutus, toimitilat, laitteet ja tarvikkeet, välinehuolto, sairaala-apteekki ja kuvantaminen ovat potilaan oman sairaanhoitopiirin vastuulla.

Osuuskunnalla on viranhaltijoista koostuva hallitus (8) sekä, poliittisista päätöksentekijöistä koostuva hallintoneuvosto (16) ja toimitusjohtaja.

Taustaa

OYS-erva sairaaloiden luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto päättivät käynnistää helmikuussa 2018 yhteistyöhön tähtäävän selvityksen. Taustalla olivat muutokset erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä ja lainsäädännössä (mm. keskittämisasetuksessa). Osuuskuntavalmistelun ohjausryhmässä ja OYS-erva sairaanhoitopiirien hallituksissa on linjattu, että sairaanhoitopiirien hallitukset käsittelevät asiaa touko-kuussa 2019 ja tekevät esityksen touko-kesäkuussa 2019 pidettäville valtuustoille.
Tiedotteet