Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.4.2019

Asukasvuokrien harmonisointi Soiten tehostetun palveluasumisen yksiköissä

Tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden yhdenvertaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista pyrkiä harmonisoimaan, eli yhtenäistämään vuokratasoa keskenään vastaavan kaltaisissa asunnoissa. Soiten hallitus päätti 16.4.2019 pitämässään kokouksessa toteuttaa tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien tarkastuksen porrastetusti.

Soiten tehostetun palveluasumisen yksiköt on sijoitettu kaupunkien ja kuntien omistamiin kiinteistöihin, jotka Soite vuokraa. Kiinteistöt ovat hyvin eritasoisia kunnoltaan ja kooltaan. Vaihtelua kiinteistöjen kesken on myös vuokrien määrittelyssä kuntien taholta. Periaatteena tulisi olla omakustannushinta.

Soite tekee vuokrasopimuksen tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden kanssa ja asukkaat voivat hakea vuokraan Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Asumistukeen oikeuttavat maksimikustannukset Keski-Pohjanmaan alueella ovat 544,42 € / kk.

Joissakin kiinteistöissä vuokrataso on tällä hetkellä niin matala verrattuna omakustannushintaan ja Kelan asumistuen maksimimäärään, että vuokraa ei voida kerralla korottaa riittävälle tasolle. Vuokrien harmonisointi on syytä toteuttaa pidemmällä aikavälillä siten, että vuosittaiset vuokran tarkistukset ovat kohtuullisia asiakkaalle.

Vuoden 2019 vuokran tarkistus toteutetaan seuraavasti:
  • niiden asuntojen osalta, joihin sovelletaan aravarajoituslain säännöksiä, nykyistä vuokraa korotetaan maksimissaan 5 %
  • muiden asuntojen osalta nykyistä vuokraa korotetaan maksimissaan 5 % huomioiden huoneenvuokralain 27 §:ssä säädetyn
  • korotuksissa huomioidaan, että vuokra ei ylitä omakustannushintaa, eikä Kelan eläkkeensaajien asumistuen maksimimäärää

Vuokran tarkistukset vuodesta 2020 alkaen:
  • Vuokrat tarkistetaan vuosittain kohtuullisilla korotuksilla siten kuin se on tarpeen vuokrien harmonisoimiseksi tasapuoliselle tasolle ja tämän päätöksen mukaisten vuokrausperiaatteiden mukaisen vuokraustason saavuttamiseksi.
  • Vuokran tarkistuksessa noudatetaan huoneenvuokralain ja aravalainsäädännön säännöksiä.

Soite lähettää tehostetun palveluasumisen vuokralaisille ilmoituksen vuokran korotuksesta. Korotetut vuokrat tulevat voimaan lain edellyttämää ilmoitusaikaa noudattaen.
 
Tiedotteet