Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 26.3.2019

Soiten tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 25.3.2019 pidetyssä kokouksessa. Kokonaisuutena Soiten toinen toimintavuosi on toteutunut pitkälti talousarviossa vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden ja taloudellisen raamituksen mukaisena.

Soiten toinen toimintavuosi oli monelta osin käynnistysvuonna aloitettujen muutosten jatkoa. Integroitu toimintamalli etenee, mutta edelleen nähdään myös kehitettävää. Erityispalvelut ja peruspalvelut on pystytty koordinoimaan aiempaa tiiviimmin ja samalla on pystytty löytämään entistä eheämpiä asiakas- ja potilaspolkuja arjessa. Haasteitakin muutoksessa edelleen on. Soite on kahden ensimmäisen toimintavuoden kokemuksen perusteella matkalla oikeaan suuntaan. Usko sosiaali- ja terveydenhuollon integroituun toimintaan sekä hallinnolliseen ja talousvastuulliseen organisoitumiseen on kasvanut Soiten toimintavuoden näyttöjen myötä.

Lyhyt tiivistelmä tilinpäätösluvuista:
Ulkoiset kustannukset 327 M €
Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) 0 M €
Jäsenkuntalaskutus 260 M €  (TA 262 M €), 
  • jossa kasvu vuoteen 2016 vrt + 2,36 % eli 6 M €
    ja vuoteen 2017 vrt  + 4,9% eli 12 M
Nettoinvestoinnit 15 M €  (konsernissa 19 M €)
Lainamäärä 7,5 M €  (konsernissa  25 M €)
Henkilöstömäärä noin 3 875

Tilivuosi toteutui siten budjetoidusti. Taloudellisesti toteuma ei kuitenkaan kaikilta osin ole Soiten tavoitteiden tai jäsenkuntien tahtotilan ja kantokyvyn mukainen. Kustannuskasvu budjettipitävyydestään huolimatta ylittää jäsenkuntien odotukset.  Vaikka kustannuskasvu vuonna 2018 oli toivottua suurempi, on Soite pystynyt kahden ensimmäisen vuoden aikana kuitenkin lunastamaan perustamisen tavoitteiden mukaisen lupauksensa, joka oli puolittaa aikaisempi kustannuskasvu.

Haaste on kuitenkin edelleen taloudessa. Edelleen on tehtävää talouden oikaisemiseksi. Tilinpäätöstä valmisteltaessa käynnistyikin samaan aikaan talouden tasapainottamisohjelman valmistelu, jonka tavoitteena on, että valtuustolle luodaan edellytykset tehdä säästöihin liittyviä päätöksiä kokouksessaan 27.5.2019.


Tiedotteet