Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 14.3.2019

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit koolla Oulussa

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit olivat koolla perinteisessä talvikokouksessaan Oulussa 13.3.-14.3.2019. Kokoukseen osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitukset, valtuustojen puheenjohtajisto ja viranhaltijajohto. Kokouksessa otettiin kantaa mm. yhteisen osuuskunnan jatkovalmisteluun, terveydenhuollon lainsäädäntöön ja pohjoisen yhteistyön vahvistamiseen.

Kaksipäiväisen kokouksen aikana kuultiin mm. perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon sote-tilannekatsaus ja STM:n lääkintöneuvos Timo Keistisen puheenvuoro. Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen ja Nordlabin toimitusjohtaja Rauno Luttinen alustivat laboratoriotoiminnan tulevaisuudesta. Kokouksessa oli esillä myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen Pohjois-Suomessa ja tähän liittyen keskusteltiin mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistaman ESKO-potilastietojärjestelmän yhtiöittämisestä ja osakkuuksien tarjoamisesta OYS-ervan kunnille ja kuntayhtymille.

Erikoissairaanhoidon asetukset haasteellisia pohjoisessa Suomessa

Elokuussa 2017 annettiin erikoissairaanhoidon työnjaon asetus (582/2017), missä erikoissairaanhoidon tehtäviä keskitetään ja tietyille leikkaustyypeille, kuten tekonivel- ja syöpäkirurgialle, asetetaan lukumäärävaatimuksia.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit pitävät asetusta alueellaan sairaaloiden päivystysvalmiutta uhkaavana ja erittäin vaikeasti toimeen pantavana Pohjois-Suomen pitkien etäisyyksien, suhteellisten pienten väestöpohjien ja keskussairaaloiden vähäisten leikkausmäärien vuoksi.

Leikkausmäärien ja ei-kiireellisten toimenpiteiden turvaaminen on tärkeää keskussairaaloiden päivystysvalmiuden, sen edellyttämän henkilöstön riittävyyden ja osaamisen sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit edellyttävät seuraavan hallituksen arvioivan annetun työnjakoasetuksen soveltuvuutta pohjoisen Suomen erikoissairaanhoidon toimintaympäristöön. Samalla pidetään välttämättömänä, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa otetaan huomioon Pohjois-Suomen ihmisten tarpeet ja alueen erityispiirteet.

Päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaamista viedään yhdessä eteenpäin

Terveydenhuoltolain edellyttämän erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmistelu jatkuu. Kokouksessa päätettiin jatkaa helmikuussa 2018 käynnistynyttä yhteisen OYS-ervan osuuskunnan valmistelua.

Yhteinen osuuskunta nähdään keinona vahvistaa julkista erikoissairaanhoitoa ja sen kilpailullista asemaa sekä tukea sovitun työnjaon toteuttamista. Tarkoitus on saada järjestämissopimus, osuuskunnan perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi jo tulevan toukokuun aikana ja valtuustojen käsittelyyn viimeistään kesäkuussa.

Kokouksessa linjattiin yhteinen näkemys erikoissairaanhoidon työnjaon periaatteista OYS-ervassa. Muutamia tarkennuksia ja jatkoneuvotteluita työnjaon osalta todettiin olevan erityisesti Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien osalta. Työnjaon auki olevat yksityiskohdat pyritään selvittämään sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien johdolla maalis-huhtikuun aikana.Tiedotteet