Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 14.2.2019

Soiten asiakasraadit 2019

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti kaksi vuotta sitten asiakasraatitoiminnan. Raatien tarkoituksena on kuulla käyttäjän näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia palveluistamme. Asiakasraadit arvioivat palveluja raatikokousten ja palvelukävelyjen avulla. 

18.1.-10.2.2019 suoritettiin täydennyshaku asiakasraateihin. Hakijoita oli 40, jotka kaikki haastateltiin. Täydennyshaussa valittiin yhdeksäntoista uutta raatilaista.  Asiakasraadeissa on kaikkiaan 49 jäsentä.

Valintakriteereinä huomioitiin ikä, asuinpaikka toiminta-alueella, elämäntilanne ja asiakaskokemus. Valinnassa todettiin, että raati ja raatilainen on yksittäisen palvelunkäyttäjän asialla raatitoiminnassa. Kyseessä ei ole Soiten henkilöstön etujärjestöön tai potilasjärjestöön liittyvä edunvalvonta, eikä poliittiseen toimintaan liittyvä vaikuttaminen.

Asiakasraadit kokoontuvat noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksista maksetaan matkakulut, ei kokouspalkkioita. Toimikausi jatkuu 31.12.2020 saakka.

Raatien vetäjinä toimivat hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila (Lapsi- ja perhepalveluiden asiakasraati, 17 jäsentä), kehittämissuunnittelija Saara Lång (Työikäisten asiakasraati, 17 jäsentä) ja palvelualuejohtaja Hanna Saarinen (Ikääntyneiden asiakasraati, 15 jäsentä).  Asiakasraatien jäsenten nimet julkaistaan raatien käynnistymisen jälkeen.

Asiakasraatitoiminnan kehittäjätyöryhmä
kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu, pj.
johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell
johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä
sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka
laatupäällikkö Sari Timonen

Lisätietoa asiakasraadeista:
Iiris Jurvansuu, puh. 044 7809 976, iiris.jurvansuu@soite.fi
Tuija Tuorila, puh. 040 8043391, tuija.tuorila@soite.fi
Saara Lång, puh. 044 7809 045, saara.lang@soite.fi
Hanna Saarinen, puh. 040 8065457, hanna.saarinen@soite.fi
Tiedotteet