Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 8.1.2019

Soite laajentaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on laajentanut maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille.  Päätöksen taustalla ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön sekä Väestöliiton esitykset, joissa suositellaan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

Soite on Suomen ensimmäinen kuntayhtymä, joka tarjoaa ilmaisen ehkäisyn koko maakunnan nuorille. Ilmainen ehkäisy otettiin käyttöön alle 20-vuotiaille 12.2.2018 alkaen Soiten alueella, koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä Soiten valtuusto hyväksyi esityksen nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentamisesta alle 25-vuotiaisiin. Päätöksen mukaan alueen alle 25-vuotiailla ehkäisyneuvolan asiakkailla on mahdollisuus saada tarvitsemansa ehkäisyvälineet maksutta vuoden 2019 alusta.

Nuoret voivat saada ilmaisen ehkäisyn Soiten ehkäisyneuvoloista ja opiskeluterveydenhuollosta. Nuori voi varata ajan Soiten ehkäisyneuvolaan sähköisesti.  Ilmaisen ehkäisyn valikoimaan kuuluvat hormonaaliset ehkäisypillerit, ehkäisyrenkaat, kierukat, implantit ja kondomit. Ammattilaisten kanssa yhdessä valitaan nuorelle parhaiten sopiva ehkäisymenetelmä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 painopisteenä on nuorten seksuaaliterveyden  edistäminen. Lähtökohtana nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluille on helppo saavutettavuus.  Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia sekä kaventaa terveyseroja. Maksuton ehkäisy pienentää terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia raskaudenkeskeytysten, sukupuolitautien ja muiden terveysongelmien vähetessä. Raskaudenkeskeytys on psyykkisesti raskas prosessi, johon liittyy usein inhimillisiä kärsimyksiä sekä psykosomaattisia oireita, joihin tarvitaan joskus pitkäaikaista asiantuntija-apua. Ehkäisyvalmisteiden hinta ei saisi muodostua esteeksi, vaan nuorten tulisi saada tarvitsemansa ehkäisypalvelut oikea-aikaisesti.

Pääsy maksuttoman ehkäisyn piiriin tuo nuoria ammattilaisten seurantaan ja samalla panostetaan nuorten terveyden edistämiseen. Maksuttoman ehkäisyn rinnalla nuorille tarjotaan näyttöön perustuvaa seksuaalineuvontaa. Seksuaalineuvontaa annetaan ehkäisyneuvoloiden lisäksi myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Tiedotteet