Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 5.11.2018

Ilmoita huolesi –toiminto käyttöön Soiten verkkosivuilla

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ottaa käyttöön Ilmoita huolesi –toiminnon verkkosivuilla osoitteessa www.soite.fi. Ilmoita huolesi -toiminnon kautta viranomaiset sekä kuntalaiset voivat ilmaista huolensa lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Huoli välittyy sähköisen järjestelmän kautta suoraan Soiten sosiaalipäivystykseen.

Ilmoita huolesi –toiminnon avulla voi ilmaista huolen esim. lapsen tai nuoren hoitoon tai kasvatukseen liittyvistä vaikeuksista, perheen päihteiden käytöstä tai väkivallasta. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tehdään asiakkaan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa. Soiten sosiaalihuollon viranomaiset tekevät hoidon- ja avuntarpeen arvioinnin ja asiakas ohjataan oikean avun piiriin.

Ilmoita huolesi –toiminnon tavoitteena on helpottaa viranomaisviestintää sekä tarjota kansalaisille helppokäyttöinen kanava ottaa yhteyttä viranomaisiin.

Ilmoita huolesi toiminto löytyy Soiten sosiaalipäivystyksen verkkosivulta:
 https://www.soite.fi/sivu/sosiaalipaivystys_ja_kriisipalvelut
Tiedotteet