Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.11.2018

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan uusi siipi käyttöön vaiheittain

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite rakentaa uutta siipeä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteyteen. Uusi siipi valmistuu vähitellen: tällä hetkellä siivessä toimii jo laboratorio Nordlab ja Soiten muut yksiköt muuttavat uusiin tiloihin marras-joulukuun aikana.

Uuteen siipeen tulevat sijoittumaan seuraavat yksiköt:

  • Päivystys- ja diagnostiikka osasto, ”PäDi” (15 sairaansijaa, joista 5 valvontapaikkaa)
  • Kokkolan yleislääketieteen osastot YLE 1 ja 2 (23+ 23 sairaansijaa)
  • Neurologian osasto, joka integroituu nykyisen kuntoutusosasto YLE 4 osaston kanssa (27 sairaansijaa: stroke, neurologia + vaativa kuntoutus)
  • Kotisairaala
  • Palliatiivinen poliklinikka
  • Geriatrinen poliklinikka
  • Sosiaalipäivystys
  • Kotiuttamishoitajat
  • Laboratorio Nordlab

Marraskuun alussa toiminnan uudessa siivessä aloittavat päivystys- ja diagnostiikkaosasto, kotisairaala sekä geriatrinen ja palliatiivinen poliklinikka. Yleislääketieteen osastot aloittavat toiminnan uudessa siivessä marraskuun puolivälistä lähtien ja viimeisenä uuteen siipeen valmistuu neurologian ja kuntoutuksen ns. NEKU-osasto joulukuun puolessa välissä. 

”Soiten toiminnan lähtökohtana on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoispalvelut. Yhdistetty toimintamalli ei vaadi yhteisiä tiloja, mutta ne helpottavat meitä. Tässä uudessa siivessä saamme ensimmäisen kerran koottua samoihin ja yhdessä suunniteltuihin tiloihin sekä perusterveydenhuollon että keskussairaalan toimintaa. Näin voimme entistä paremmin varmistaa potilaan asiantuntevan hoidon moniammatillisella yhteistyöllä. Lähtökohtanamme on myös vahvistaa avohoitoa, eli lisätä kotiin tuotavia palveluita. Uusissa tiloissa voimme entistä turvallisemmin ja rauhassa arvioida potilaan kuntoa ja hänelle sopivaa hoitopaikkaa, esim. päivystyskäynnin jälkeen. Näin voimme välttyä turhilta siirroilta yksiköstä toiseen.” kertoo vt. toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.Tiedotteet