Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 23.10.2018

Soite päivittää potilastietojärjestelmän 27.10.2018 – varaudu viivästyksiin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite päivittää potilastietojärjestelmän lauantaina 27.10.2018. Käyttöönottopäivänä Soiten toimipisteissä on varauduttava normaalia pidempiin odotusaikoihin ja käynteihin.

Soitessa siirrytään käyttämään uutta potilastietojärjestelmää, joka sujuvoittaa hoitoketjuja niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin sosiaalitoimessa sekä niiden välillä.  Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus tukee moniammatillista tiimityötä. Potilastietojärjestelmään tallennettua tietoa voidaan hyödyntää kansalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi yli sosiaali- ja terveydenhuollon rajojen lain sallimissa puitteissa. Lisäksi uusi potilastietojärjestelmä mahdollistaa entistä monipuolisemmat sähköiset palvelut, jotka tuovat kansalaiset aktiivisesti mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuun. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin sähköisten palvelujen laajentamisesta.

Pahoittelemme mahdollisia viivästyksiä Soiten toimipisteissä lauantaina 27.10.2018 järjestelmäpäivityksestä johtuen.Tiedotteet