Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 31.8.2018

Varhaiskasvatuksen ja Soiten neuvoloiden välinen yhteistyö alkoi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ovat kehittäneet neuvolapalveluihin uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Osassa maakuntaa pilotoidaan neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

Leikki-ikäisten neuvolatarkastukset yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu Kokkolan Koivuhaan ja Peurankadun päiväkodeissa sekä Toholammin Sateenkaaren päiväkodissa. Edellä mainituissa päiväkodeissa olevien lasten LENE (Leikki-ikäisen neurologinen kehitys) arvioinnin suorittaa päiväkodissa lapsen oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi. Muilta osin tarkastus tehdään normaaliin tapaan lastenneuvolassa.

Varhaiskasvatuksessa tehdään 2,5-6 -vuotiaille LENE-arvio niiden osa-alueiden osalta, jotka ovat luonnollisia suorittaa päivähoitopäivän aikana (karkea- ja hienomotoriikka, puheen kehitys, tunneilmaisu, yhteistyötaidot) ja tieto arviosta välitetään neuvolaan ennen neuvolatarkastusta. Neuvolasta puolestaan annetaan palaute päivähoitoon kokonaistarkastuksen osalta. Toimintamallin tarkoituksena on antaa lapselle ja perheelle positiivinen kokemus ikäkausiarviosta, lisätä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja neuvolan välillä sekä välttää päällekkäistä arviointia. Tavoitteena on myös antaa toimiva väline varhaiskasvatuksen henkilökunnalle lapsen kehityksen arviointiin ja tukemiseen sekä mahdollistaa tarkoituksenmukainen ajankäyttö neuvolan terveystarkastuksessa perheiden yksilöllisyys huomioiden.

Yhteisen LENE- menetelmän lisäksi terveydenhoitajat jalkautuvat edellä mainittujen alueiden päiväkoteihin 2,5-vuotistarkastusta varten perheen kanssa ennalta sovittuna aikana. Kokonaisuudessaan päiväkodin tiloissa suoritettavan terveystarkastuksen perustana on arjen sujuvoittaminen perheille ilman siirtymistä neuvolan ja päiväkodin välillä.

LENE eli leikki-ikäisen neurologinen arvio -menetelmä on ennen ollut vain neuvolan käytössä, mutta se jalkautuu hiljalleen myös varhaiskasvatuksen työmenetelmäksi Keski-Pohjanmaalla. Yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Vanhempien, varhaiskasvatuksen ja neuvolan toimivalla yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehityksen arvioinnissa ja seurannassa sekä koko perheen voimavarojen tukemisessa.Tiedotteet