Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 31.8.2018

Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit koolla Kokkolassa

Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit olivat koolla perinteisessä kesäkokouksessa Kokkolassa 29.8.-30.8.2018. Kokouksen teemoja olivat mm. erikoissairaanhoidon työnjakoa koskeva neuvottelu ERVA-alueella sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien yhteisen osuuskunnan valmistelun jatkaminen.

Kokouksessa linjattiin yhteinen näkemys erikoissairaanhoidon työnjaon periaatteista Pohjois-Suomen ERVA-alueella. Tavoitteena on huolehtia alueen päivystävien sairaaloiden päivystysvalmiuden säilyttämisestä. Työnjaosta sovittaessa erikoissairaanhoidon yksittäisiä toimenpiteitä keskitetään sovitusti tiettyihin sairaaloihin, mikä tarkoittaa yksittäisissä tapauksissa sekä potilaiden että tarvittaessa myös henkilöstön vapaaehtoista liikkuvuutta Erva-alueella.

Lisäksi kokouksessa päädyttiin jatkamaan Erva-alueen erikoissairaanhoidon kuntayhtymien yhteisen osuuskunnan valmistelua. Yhteinen organisaatio voi osaltaan olla tukemassa tarkoituksenmukaisen työnjaon toteutumista Erva-alueella. Samalla turvataan sairaaloiden päivystysvalmius ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Kesäkokouksen linjauksen pohjalta asia tuodaan kaikkien sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Lue koko tiedote tästä


Tiedotteet