Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 27.8.2018

Soite lisää lääkäreiden määrää vastaanottopalveluissa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti ma 27.8.2018 pitämässään kokouksessa perustaa Soiteen viisi uutta perusterveydenhuollon erikoistuvan lääkärin vakanssia 1.9.2018 alkaen.

Uusilla lääkärivakansseilla vahvistetaan perusterveydenhuollon toimintaa ja turvataan asiakkaille parempi vastaanottopalvelujen saatavuus. Lääkäripula on muodostunut viime aikoina erityisen ongelmalliseksi nimenomaan vastaanottopalveluissa, minkä seurauksena jonot ovat kasvaneet kiireettömillä vastaanotoilla.
 
Perusterveydenhuollon lääkäreiden työnkuva on laaja. Yleislääketieteen lääkärit toimivat vastaanottotoiminnassa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Lisäksi he laativat paljon lausuntoja. Hallinnollisesti yleislääketieteen lääkärit on sijoitettu Soitessa vastaanottopalveluihin, mistä käsin lääkäriresurssia jaetaan sisäisesti Soiten muiden toimi- ja palvelualueiden käyttöön. Hoidon ja hoivan toimialueella yleislääketieteen lääkärit toimivat yleislääketieteen osastoilla Kokkolassa, Kannuksessa ja Tunkkarilla, kotisairaalassa ja tehostetussa koti-kuntoutuksessa sekä geriatrian poliklinikalla ja palliatiivisella poliklinikalla. Perusterveydenhuollon lääkäreitä tarvitaan lisäksi perheiden palveluissa lastenneuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.
Tiedotteet