Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.6.2018

Soiten lasten päivystyksen toiminta vakiintuu

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuusto päätti 18.6.2018 pitämässään kokouksessa vakiinnuttaa Soiten lasten päivystyksen toiminnan.  Soiten lasten päivystyksen pilotti alkoi 2.10.2017 osana kansallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) ja pilotin oli määrä päättyä 7.1.2018, mutta sitä jatkettiin kesäkuulle 2018 saakka.

Osana päätöksentekoprosessia teetettiin lasten päivystyksestä lapsivaikutusten arviointi (LAVA). Arvioinnissa on kuultu lapsia, vanhempia (347 kyselyvastausta) ja Soiten henkilöstöä (yhteispäivystys, lastenpäivystys, lastenosasto) sekä pyydetty arviointilausuntoja (lastensuojelu, ensihoito, lasten ja nuorten psykiatria, poliisi, apteekit). Arvioinnissa tarkasteltiin lasten päivystyksen toteutusta yhteispäivystyksen alaisuudessa ja lastensairaalan alaisuudessa. LAVA:n tulosten perusteella lasten päivystystä kannattaa jatkaa pilotin mukaisella toimintamallilla.

Talous- ja toimintatietojen pohjalta voidaan todeta, että lasten päivystyksen toiminnan jatkaminen pilotin mukaisesti ei aiheuta riskiä jäsenkuntien sote-kustannusten kokonaiskasvulle.

Soiten lastenpäivystys vastaa erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon lasten päivystyksestä ympäri vuorokautisesti. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on Suomen ensimmäinen keskussairaala, jossa toteutetaan näin laajaa lasten päivystystä. Asiakaskokemukset Soiten lastenpäivystykset ovat olleet erittäin myönteisiä.Tiedotteet