Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.6.2018

Speys jatkaa Soiten matkapalvelukeskuksen palveluntuottajana markkinaoikeuden ratkaisuun asti

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus valitsi maanantaina 28.5.2018 pitämässään kokouksessa Soiten matkapalvelukeskuksen (ns. Kyytikeskus) palveluntuottajaksi Suomen Kuntalogistiikka Oy:n. Nykyisin kyytikeskuspalveluita tarjoava Speys Oy on jättänyt 11.6.2018 Soiten hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen sekä ilmoittanut saattaneensa kyseisen hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Soiten matkapalvelukeskuksen toiminta Suomen Kuntalogistiikka Oy:n kanssa oli määrä alkaa 3.9.2018. Markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi hankintapäätöstä ei kuitenkaan voida panna täytäntöön, eikä toimintaa voida aloittaa hankintasopimuksen mukaisesti Suomen Kuntalogistiikka Oy:n kanssa suunnitellulla aikataululla.
 
Jotta kuljetuspalvelut voidaan tarjota Soiten asiakkaille keskeytyksettä, on matkapalvelukeskuksen hankinta järjestettävä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi väliaikaisen sopimuksen mukaisesti. Väliaikainen sopimus on tässä tilanteessa mahdollista tehdä joko tarjouskilpailun voittaneen (Kuntalogistiikka Oy) tai nykyisen palveluntuottajan (Speys Oy) kanssa. Soite on keskustellut palvelutuotannon väliaikaisesta järjestämisestä ja sen edellyttämistä käytännön toimista molempien palveluntuottajien kanssa.

Yhteisymmärryksessä Soiten sekä molempien palveluntuottajien kanssa Soiten hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessa 18.6.2018, että Speys Oy jatkaa matkapalvelukeskuksen palveluntuottajana markkinaoikeuden ratkaisuun saakka. Näin ollen Soiten kyytikeskuksen toiminta jatkuu ennallaan vielä ainakin syksyn 2018 ajan.Tiedotteet