Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 14.6.2018

Soite ottaa käyttöön palvelusetelin kehitysvammaisten Green Care työtoiminnassa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite laajentaa palvelusetelivalikoimaansa ja ottaa käyttöön palvelusetelin kehitysvammaisten Green Care työtoiminnassa 1.8.2018 alkaen.

Palvelusetelitoimintaa varten järjestettävä palveluntuottajahaku on käynnissä 15.6.2018 alkaen palse.fi -portaalissa, jossa rekisteröityneet palveluntuottajat voivat ilmoittaa tietonsa ja täyttää Soiten palvelusetelitoimintaa varten laatimat hakemuslomakkeet.
 
Huom! Myös nykyisten palvelusetelipalveluntuottajien on täytettävä hakemus, jotta heidät voidaan hyväksyä palvelusetelin palveluntuottajiksi Soitessa.

Palveluntuottajahaku on jatkuva.

Palveluseteli on ennestään käytössä Soiten vanhuspalveluiden tilapäisessä kotihoidossa, jalkahoidossa, terapiapalveluissa, mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten asumispalveluissa sekä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä.

Lisätiedot:
Antti Tieva
Hankintajohtaja
puh. 040 488 2850
antti.tieva@soite.fi

Tietoa palvelusetelistä

Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kunnan oman tuotannon ja kunnan ostaman palvelun lisäksi.
 
Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti kunnan hyväksymistä palveluntuottajista.
 
Palvelusetelimallin tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.Tiedotteet