Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 16.5.2018

Soite mukaan valinnanvapauspilottiin henkilökohtaisen budjetin osalta

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauden pilottialueista reformiministerien linjausten mukaisesti. Rahoitusta myönnetään kymmenen maakunnan alueelle. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle myönnettiin pilottirahoitus henkilökohtaisen budjetin osalta. Rahoituksen suuruus on 2 miljoonaa euroa. Keski-Pohjanmaa on ainoa pilottiin valittu maakunta Pohjois-Suomen erityisvastuualueella.

Henkilökohtainen budjetti koskee Soiten pilotissa ainoastaan vammaispalveluita, joissa pilotoinnin kohderyhmäksi on määritelty aikuiset vaikeavammaiset asiakkaat sekä lapsiperheet, joissa on vaikeavammainen tai kehitysvammainen alle 18-vuotias lapsi. Tämä kohderyhmä hyötyy henkilökohtaisen budjetin toteuttamisesta erityisen paljon, koska näillä asiakkailla on halua ja tarvetta henkilökohtaisen ja räätälöidyn palvelukokonaisuuden muodostamiseen. Palvelujen piirissä on nykyisin arviolta 500-600 asiakkuutta Soiten alueella.

Yksi pilotin keskeisimmistä tavoitteista on kasvattaa kohderyhmän asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa tarpeisiinsa parhaiten vastaavan palvelukokonaisuuden muodostamisessa. Samalla tavoitteena on kasvattaa palveluntuottajien mahdollisuuksia palvelujen tarjoamiseen, mikä puolestaan edistää monimuotoisen palveluverkoston kehittymistä. Pilotissa tuetaan asiakkaita muodostamaan henkilökohtaisen budjetin avulla palvelukokonaisuus, joka parantaa heidän elämänlaatua.

Soite haki myös valinnanvapauden sote-keskuspilottia mallilla, jossa sote-integraatio oltaisiin pystytty säilyttämään mahdollisimman pitkälle. Soitessa jo ensimmäisenä toimintavuotena saavutetut toiminnallisesti sekä taloudelliset hyödyt integroidusta mallista ovat olleet huomattavia. Soitea ei kuitenkaan valittu mukaan sote-keskuspilotointiin.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää valinnanvapauspilottien uuden hakukierroksen syksyllä 2018. Haun kriteerit julkaistaan elokuussa 2018.

Pilottien käynnistyminen edellyttää valinnanvapauslain hyväksymistä eduskunnassa. Mikäli sote-lainsäädäntö hyväksytään, käynnistetään pilotin mukaisen toimintamallin valmistelu välittömästi. Asiakkaille ja palveluntuottajille järjestetään info-tilaisuuksia ja tapaamisia syksyn aikana. Tarkemmasta ajankohdasta informoidaan erikseen.

Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Laki on tarkoitus hyväksyä kesä-heinäkuussa. Valinnanvapauspilottien valmistelu voisi alkaa heti tämän jälkeen. Tarkempi aikataulu selviää eduskuntakäsittelyn myötä, mutta tarkoituksena olisi, että varsinainen palvelutuotanto piloteissa käynnistyisi viimeistään 1.1.2019.

Mikä henkilökohtainen budjetti? Lue lisää täältä.Tiedotteet