Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 9.5.2018

Keskussairaalassa harjoiteltiin suuronnettomuuden varalta

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa harjoiteltiin tiistai-iltana suuronnettomuustilannetta, jossa yhteispäivystykseen tulee lyhyen ajan sisällä useita eriasteisesti vammautuneita potilaita. Harjoitus kohdistui pääasiassa yhteispäivystykseen ja sen ympäristöön, mutta harjoituspotilaiden hoitopolkua jatkettiin osin myös ensiavusta eteenpäin.

Suuronnettomuusharjoitus ei vaikuttanut keskussairaalan palveluihin. Harjoituksen aikana sairaalassa tehtiin kuitenkin harjoituskuulutuksia ja myös muita harjoitustilanteessa aiheutuneita ääniä on voinut kantautua osastoille. Harjoituksen aikana harjoituspotilailla oli päällä punaiset ensihoidon vaatteet ja hoitavalla henkilöstöllä tunnisteliivit.

Harjoitus suoritettiin yhteistyössä Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa, jolta harjoitukseen osallistui neljä partiota. Harjoituspotilaina toimivat Hyvinvointikampuksen opiskelijat, jotka oli maskeerattu tekoverellä aitouden tunteen lisäämiseksi.
 
Harjoituksessa testattiin sairaalan suuronnettomuusvalmiutta virka-ajan ulkopuolella, sähköistä työhönkutsuntajärjestelmää sekä toimintakykyä sairaalan sisällä tapahtuvassa suuronnettomuustilanteessa.

Sairaalan henkilökunnalle ei kerrottu harjoituksen lähtötilannetta tai tarkkaa ajankohtaa etukäteen, jotta tilanne vastaisi mahdollisimman paljon aitoa suuronnettomuustilannetta.
Suuronnettomuusharjoitusta ehdittiin suorittaa noin kahden tunnin ajan. Harjoitusta ei kuitenkaan voitu viedä suunnitellusti loppuun kiireellistä hoitoa vaativien oikeiden potilaiden vuoksi.


Tiedotteet