Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 3.5.2018

Kauppakassipalvelu laajenee Soiten alueella

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sosiaalipalvelut tarjoavat kauppakassipalvelua ikäihmisille sekä sairaalasta kotiutuville asiakkaille. Palvelu tuo asiakkaan tilaamat elintarvikkeet suoraa kotiin. Kauppakassipalvelu on ollut käytössä vanhuspalveluissa Kokkolassa ja Kruunupyyssä jo muutaman vuoden ajan, ja tänä vuonna toimintaa on laajennettu vaiheittain koko maakunnan alueelle. Huhtikuussa palvelun piirissä ovat kaikki muut alueet paitsi Lestijokilaakso.

Kauppakassipalvelu on osa Soiten sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, joiden avulla pyritään tukemaan ikääntyneiden turvallista kotona asumista. Palvelua voidaan järjestää tilapäisesti myös esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa.

Kauppakassipalvelu tuo asiakkaan tarvitsemat elintarvikkeet suoraa kotiin kahdesti viikossa.  Soiten kotihoidon henkilökunta tekee kauppakassitilauksen yhteistyössä kotihoidon asiakkaan kanssa hyvissä ajoin edellisenä päivänä. Soiten kanssa sopimuksen tehnyt kauppias toimittaa ostokset aina asiakkaalle suoraan kotiin.

Kauppakassipalvelu on tarkoitettu ensisijassa niille kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt, mutta palvelu voidaan järjestää tilapäisesti esimerkiksi kotikuntoutumisen tueksi sairaalasta kotiutuessa. Ennen ennalta suunniteltua toimenpidettä kannattaakin olla yhteydessä suoraan oman alueen palveluohjaajiin mahdollisten kuntoutumista tukevien lisäpalveluiden räätälöimiseksi. Palvelu voi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista.

Kauppakassipalvelun piiriin pääsee Soiten palveluohjaajan suorittaman palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sopimus palvelusta tehdään asiakkaan ja Soiten välille. Soite on puolestaan solminut sopimukset palvelua tarjoavien kauppiaiden kanssa. Asiakas maksaa itse kauppaostoksistaan (kauppias laskuttaa) ja lisäksi Soite perii palvelusta hinnaston mukaisen palvelumaksun. Palvelumaksu perustuu Soiten vuosittain vahvistamiin maksuihin ja taksoihin.


Tiedotteet