Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 24.4.2018

Lasten ja vanhempien kuuleminen osana päätöksentekoa - Soiten lapsivaikutusten arviointi, Lasten päivystys

Lapsia ja vanhempia tulee kuulla kun tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa toteuttanut Suomen ensimmäisen sote-toimijan lapsivaikutusten arvioinnin. Arviointi toteutettiin uudesta lasten päivystyksestä, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Vanhemmilta ja Soiten henkilöstöltä kerättiin tietoa webropol-kyselyllä kevään aikana. Tietoa yhteistyökokemuksista yhteispäivystyksen ja uuden lasten päivystyksen ajalta pyydettiin lastensuojelulta, ensihoidolta, lasten ja nuorten psykiatrialta, poliisilta ja apteekeilta. Kerättyjen tietojen tulokset on käsitelty Soiten johtoryhmässä ja LAVA:n ohjausryhmässä. Tulosten käsittely jatkuu Soiten hallituksessa sekä valtuustossa, jossa päätetään lasten päivystyksen jatkosta. Soiten lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta kehi-tetään sote-toimijoiden käyttöön LAVA-malli.

Tiedote: Soiten lapsivaikutusten arviointi.pdf

Tiedotteet